Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutSosiaalityön kehittämisyksikön hallinto-ja tukitiimi

Kehittämisyksikkö organisoitiin verkostomaisesti. Yksikössä on yhteensä kahdeksan sopijaosapuolta. Poske on koordinoinut ja johtanut kehittämisyksikön yhteistyötä ja kehittämistoimia. Asiakastyön ohjaamisen osalta Poskella ei sen sijaan ole ollut mitään roolia työyksiköissä.

Posken hallinto- ja tukitiimin ydinryhmään kuuluvat:
 • kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö
 • kehittämispäällikkö Asta Niskala
 • suunnittelija Maarit Pirttijärvi
 • tutkijasosiaalityöntekijä Tarja Kemppainen
 • kehittäjä-sosiaalityöntekijät Pekka Ojaniemi ja Kerttu Vesterinen

Kehittämisyksikölle ei nimetty johtajaa, vaan operatiivinen johto sovittiin
olevan Posken hallinto- ja tukitiimin ydinryhmällä. Laajasti ottaen yksikön johtamiseen ovat vaikuttaneet kaikki kehittämisyksikössä työskentelevät henkilöt.

Posken hallinto- ja tukitiimin laajaan ryhmään kuuluvat myös
 • kehittäjä-sosiaalityöntekijät Kati Aikio-Mustonen
 • Raija Kumpula, Kaisa-Maria Rantajärvi ja Virve Simonen
 • kehittäjä-sosiaaliohjaaja Sanna Kuusela
Edelleen yhteistyösopimuksin kehittämisyksikön hallinto- ja tukitiimin laajaan ryhmään liittyvät
 • saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi
 • seudullinen erityissosiaalityöntekijä Kaisi Peltoniemi
 • Nuorten Ystävät palveluyksiköistä Juha Fränti

Hallinto- ja tukitiimi sekä laaja tiimi kokoontuvat säännällisesti kerran kuukaudessa.Tietoa virtu.fi:stä