Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutSevake:Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio

SEVAKKEEN muodostavat 6 Länsi-Pohjan kuntaa: Simo, Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio. Kunnat ovat sitoutuneet hankkeen aikana kehittämään vanhustyötä tavoitteinaan:
 • Seniori- ja vanhuspalveluiden seudullinen kehittäminen
 • Asiakaslähtöisten ja kokonaisvaltaisten asiakasprosessien kehittäminen
 • Oppilaitosten ja kuntien vanhustyöntekijöiden yhteistyön kehittäminen
 
Kehittämistavoitteet:

 • Simo: kotiuttamisen moniammatillisen palveluprosessin kehittäminen/mallintaminen
 • Kemi: kotihoidon kehittäminen;hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja päivittämisen/tarkistamisen kehittäminen, tiedonkulun parantaminen, omahoitaja-tiimityön kehittäminen, kotihoidon työkäytäntöjen yhdenmukaistaminen kotihoitoalueilla, asiakasnäkökulmaa selvitettiin kotihoidon asiakkaiden ja omaisten ryhmähaastattelussa.
 • Keminmaa: kotihoidon kehittäminen;hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön kehittäminen, kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn hyödyntäminen
 • Tervola: vanhustentalojen kotihoidon tiimiyttäminen, omahoitajuuden kehittäminen, vanhustentalojen asiakastyytyväisyyskyselyn hyödyntäminen
 • Tornio: kotihoidon kehittäminen; hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja päivittämisen/tarkistamisen kehittäminen
 • Ylitornio: päivätoiminnan kehittäminen; asiakashaastattelujen ja -kyselyjen pohjalta tehty suunnitelma päivätoiminnan sisällön ja laajuuden kehittämiseksi

Hankkeessa on tuotettu seuraavat aineistot, joiden tarkoituksena on tukea kuntien ja seutukunnan ikäihmisten palveluiden kehittämistä ja palvelustrategiatyötä.
 • Hankkeessa tehtiin kuvaus Länsi-Pohjan vanhusväestön ikä- ja palvelurakenteesta sekä ennuste vuoteen 2020 saakka.
 • Kunnille on tuotettu seudullinen kartoitus kunnallisista ja yksityisistä päivätoiminnan palveluista ja rakenteista alueella.
 • Kuntien kotihoidon laadusta on koottu ja tuotettu vertailukelpoinen tieto Reija Heinosen (Stakes 2007) laatiman kriteeristön pohjalta.
 • Kuntien käyttöön kehitettiin asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista hoito- ja palvelusuunnitelmaa osaksi Pegasos - ohjelmaa. Työtä jatkaa seudullinen työryhmä.

Länsi-Pohjan kehittämistiimeihin kuuluu noin 60 alueen vanhustyöntekijää. Kuntien kehittämistiimit kokoontuvat kehittämispäivillä, jotka pidetään sovituin väliajoin Länsi Pohjan kunnissa vuorotellen. Kehittämispäiviä on 6 hankkeen aikana ja sisältö koostuu luennoista sekä työpajatoiminnasta. Kehittämistiimiä voidaan täydentää oleellisilla yhteistyökumppaneilla, jotka voivat olla esimerkiksi seurakunta, järjestöt, eri ammattien edustajat, omaiset ja yksityiset palvelujen tuottajat.
 
Kehittämispäivät:
 • 13.3.2008 Kemissä, osallistujia 42
 • 10.4.2008 Keminmaassa, osallistujia 47
 • 15.5.2008 Torniossa, osallistujia 48
 • 8.10.2008 Simossa, osallistujia 39
 • 27.11.2008 Ylitorniolla, osallistujia 39
 • 16.2.2009 Tervolassa, osallistujia
Länsi-Pohjan aluetiimi koostuu kuntien edustajista ja kokoontumisia on 4 kertaa hankkeen aikana. Aluetiimi tukee ja ohjaa työntekijöiden ja kehittämistiimien toimintaa, koordinoi ja valvoo tavoitteiden toteutumista, vastaa alueen arvioinnista ja tiedottamisesta.  Aluetiimin puheenjohtajana toimii Keminmaan sosiaalijohtaja Soili Rautio. Länsi-Pohjan edustajaksi suunnittelutiimiin valittiin Liisa Niiranen.

Tapahtumia:

Seniorimessut pidettiin Kemin kulttuurikeskuksessa  7.10.2008 vanhustenviikon tapahtumana. Järjestöt ja yrittäjät esittelivät toimintaansa (23 esittelijää), oppilaitokset koulutustaan ja osaamistaan (AMK, Lappia). Messuilla oli kuoroesityksiä, luentoja ja teatteriesitys. Kävijöitä oli arviolta noin 400. Palaute oli erinomaista niin järjestäjien, esittelijöiden kuin kävijöidenkin taholta. Tapahtumaa toivottiin vuosittain toistuvaksi. Mukana järjestelyissä olivt Kemin sosiaali- ja terveystoimi, vanhusneuvosto, seurakunta ja SEVAKE -hanke.

Seudullinen työseminaari pidettiin 15.10.2008 Kemi-Tornion Ammattikorkeakoululla. Seminaariin osallistui opiskelijoita noin 40 ja kuntien sekä yksityisten palveluyksiköiden vanhustyön toimijoita ja luottamusmiehiä noin 60 henkilöä.

Lounais-Lapissa on julkaistu hankkeen kokoamana senioreiden ja ikäihmisten sekä ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijoiden kolumnisarja. Kolumnit ovat ilmestyneet kerran kuukaudessa kuluvan vuoden ajan ja niitä on ollut yhteensä 11.
 
Tietoa virtu.fi:stä