Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutRovake: Rovaniemi


Rovakkeen muodostaa yksi kunta, Rovaniemi. 

Alueen tavoitteet:

  • Gerontologien sosiaalityön sisällön, asiakkaiden ja menetelmien selkiinnyttäminen.
  • Asiakasprosessin mallinnuksen ja välineiden tarkastelu siten, että niissä näkyy sekä ikäihmisten sosiaaliset tarpeet että gerontologisen sosiaalityön osuus moniammatillisessa palvelukokonaisuudessa.

Kehittäminen kaupungissa:

Gerontologisen sosiaalityön kehittäminen rajattiin kotihoidon asiakkaisiin ja kotihoidon asiakasprosessiin. Kunnasta valittiin yksi kotihoidon alue, jossa tavoitteita työstettiin konkreettisesti. Kehittämistiimiin kuuluivat kaupungin vanhussosiaalityöntekijät sekä kotihoidosta 2 kotipalveluohjaajaa ja yksi kotisairaanhoitaja sekä kotihoidosta vastaava esimies. Tiimissä oli myös Rovalan Setlemetti ry:n sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun edustaja.      

Kehittämistiimi työsti palavereissa asiakasprosessia, jossa asiakas on ollut jo kotihoidon asiakkaana ja sitten huomataan asiakkaan tilanteen vaativan myös sosiaalityöntekijän osaamista sekä asiakasprosessi, jossa jo heti alussa tunnistetaan tarve sosiaalityön ja kotihoidon yhteistyölle. Kummassakin asiakasprosessissa uutena asiana oli vanhussosiaalityön tehtävät ja yhteistyö kotihoidon kanssa.

Kotihoidon ja sosiaalityön asiakasprosessi uuden asiakkaan kanssa

Kotihoidon ja sosiaalityön asiakasprosessi kotihoidossa olevan asiakkaan kanssa

Mallinnuksien mukaista asiakasprosessia kokeillaan käytännössä ja samaan aikaan sitä levitetään myös toisiin kaupungin kotihoidon alueisiin. Samaan aikaan kehittämistiimin kanssa kokoontui myös kaupungin vanhussosiaalityöntekijöiden oma tiimi, jossa sosiaalityöntekijät ovat keskustellen ja hankkimalla tietoa käytännöstä tehneet näkyväksi omaa asiantuntijuuttaa.                                                                                                                                                 

Ranua osallistuu Lapin seniori- ja kehittämishankkeeseen oppimis-, konsultaatio- ja kehittämisrakenteeseen Posken kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan. Koska kyseessä oli vain yksi kunta ei Rovakkeessa ollut kehittämispäiviä. Tämän vuoksi ei valittu myöskään aluetiimiä. Rovakkeen edustajaksi suunnittelutiimiin on valittu Heli Maaninka Rovaniemen kaupungista.

Kehittämistiimin yhteystiedot:

Marja-Terttu Norokorpi, marja-terttu.norokorpi@rovaniemi.fi
Johanna Lohtander, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Matti Kärkkäinen, matti.karkkainen@rovaniemi.fi
Maija Tervo, maija.tervo@rovaniemi.fi
Leena Muotka, leena.muotka@rovaniemi. fi
Heli Maaninka, heli.maaninka@rovaniemi.fi
Taina Hannula, taina.hannula@rovala.fi
Päivi Rauhala, paivi.rauhala@rovaniemi.fi
Jaana Heikki, jaana.heikki@rovaniemi.fi
Sanna lampinen, sanna.lampinen@rovaniemi.fi
Tero Leppänen, tero.leppanen@ramk.fi
Sauli Juupaluoma, sauli.juupaluoma@poskelappi.fi
EevaRossi,eeva.rossi@rovaniemenveljessairaskoti.fi                                                                                                                                          
Heli Ahola, heli.ahola@rovaniemi.fi

 
Tietoa virtu.fi:stä