Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Kehittämisyksiköt Seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeen tavoitteet ja toiminta 2007-2009

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeen tavoitteet ja toiminta 2007-2009

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hankkeen koordinoija on Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja hallinnoijana Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Varsinaisina toimijoina ovat kaikki Lapin läänin kunnat, joista osa on sitoutunut alueensa tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen ja osa osallistuu oppimis- kehittämis- ja konsultattiorakenteeseen. Yhteistyö perustuu Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän, Posken ja  kuntien välisiin sopimuksiin. Hankkeen rahoitus koostuu sekä kuntien kuntaosuuksista että Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksesta. Hanke toimii 1.10.2007-30.4.2009.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kahteen päätavoitteeseen:

1)      Ikäihmisten palveluiden kehittäminen

Hankesuunnitelman mukaan tavoitteena on ikäihmisten sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden tukeminen, gerontologisen sosiaalityön ja moniammatillisen palvelun mallinnus ja kehittäminen sekä työkäytäntöjen kehittäminen arviointiin ja tutkimustietoon perustuen.

Lapin läänin kunnat ovat muodostaneet neljä aluetta, jotka ovat määritelleet alueensa seudulliset tavoitteet hankesuunnitelmaa tehtäessä paikallisista tarpeista lähtien. Alueiden tavoitteiden toteuttamista koordinoi aluetiimi, joka koostuu alueen kuntien vahustyön johtajista. Konkreettinen seudullisten tavoitteiden saavuttaminen ja palveluiden kehittäminen tapahtuu kuntakohtaisissa kehittämistiimeissä. Kehittämistiimit nostavat esille käytännön työn ongelmat ja konkreettiset kehittämistavoitteet sekä kokeilevat käytännössä keinoja oman työnsä kehittämiseksi. Tarkoituksena on saada aikaan pysyviä muutoksia arjen toimintakäytännöissä. Ikäihmiset / asiakkaat osallistuvat kehittämiseen esim. osallistumalla tiimeihin tai antamalla palautetta kehittämisestä. Kehittämistiimit keräävät myös systemaattisesti asiakaspalautetta. Kuntien kehittämistiimit kokoontuvat kehittämispäiville, jotka tukevat yhdessä oppimista ja alueiden verkostoitumista.

  • Luovake: Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio
  • Rovake: Rovaniemi
  • Sevake: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio
  • Sodeke: Pelkosenniemi, Savukoski, Sodankylä

2)      Pitkäjänteisen seniori- ja vanhustyön kehittämisen tukeminen

Hankkeen tavoitteena on pitkäjänteisen seniori- ja vanhustyön kehittämisen tukeminen vahvistamalla Lapin läänin alueiden seudullisten palvelurakenteiden suunnittelua ja toteuttamista sekä luomalla läänin laajuinen verkostomainen kehittämis- ja oppimisrakenne ikäihmisten palveluissa työskentelevien tueksi. Jotta seniori- ja vanhustyön kehittäminen olisi suunnitelmallista ja pitkäjänteistä luodaan eri toimijoiden yhteistyötä tukevia areenoita vuorovaikutuksen ja yhteissuunnittelun lisäämiseksi. Konkreettisina keinoina ovat kuntien yhteiset aluetiimit ja läänin seniori- ja vanhustyön työseminaarit.

Läänin seniori- ja vanhustyön työseminaareja järjestetään neljä kertaa vuoden 2008 aikana ja lisäksi hankkeen avajais- ja loppuseminaari. Työpajojen avauspuheenvuorot nostavat esille keskeisiä kehittämisen teemoja, jotka tukevat alueiden työpajojen yhteissuunnittelua pitkäjännitteisen kuntakohtaisen ja seudullisen seniori- ja vanhustyön kehittämiseksi. Työseminaareihin toivotaan eri toimijoita; ikäihmisiä, vanhusneuvostoja, luottamushenkilöitä, kunnan johtoa, eri hallintokuntien edustajia sekä vanhustyössä työskenteleviä ihmisiä julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

 
Tietoa virtu.fi:stä