Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Kehittämisyksiköt Päihdetyön kehittämisyksikkö

Päihdetyön kehittämisyksikkö 2008–2009

Valtioneuvoston asetuksella (719/2007) on säädetty ylimääräisestä valtionavustuksesta päihdepalveluiden kehittämiseen vuosille 2008–2009. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan toimintayksiköihin palkattiin päihdetyön koordinaattorit ajalle 01/08–11/09, joiden tehtävänä on ollut tukea päihdepalveluiden kehittämistä Oulun ja Lapin lääneissä sekä valmistella päihdetyön kehittämisyksikkörakennetta.

Päihdetyön kehittämisyksikkö on verkostomaisesti toimiva rakenne, jossa kumppanuuden pohjalta vahvistetaan käytännön työn, tutkimuksen ja koulutuksen aitoa vuoropuhelua. Päihdetyön kehittämisyksikön tarkoituksena on kehittämistyön systematisointi, koordinointi ja jäntevöittäminen. Valmisteluvaiheessa olevan päihdetyön kehittämisyksikön tarkoituksena on edistää päihdepalveluiden saatavuutta ja kehittää palveluiden laatua sekä vahvistaa päihdetyön osaamista, asiantuntijuutta ja tiedontuotantoa. Kehittämisyksikkö hajautuu kuntiin, seutukuntiin ja alueille eli sinne, missä asiakastyötä ja kehittämistä tehdään.

Pohjois-Suomessa päihdepalveluiden sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä perustelevat mm. lisääntyneet ja vaikeutuneet päihdehaitat, palvelujen ja henkilöstöresurssien puutteet, palvelujen seudullistamiseen ja rakenteellisiin uudistuksiin tähtäävät vaateet sekä päihdeosaamisen vahvistamistavoitteet erityisesti peruspalveluissa. Päihdepalveluiden kehittämisen lisämääräraha resursoi kehittämistyötä vuosina 2008–2009, mutta tavoitteena on turvata kehittämistyön jatkumo luomalla päihdetyön tai laajemmin psykososiaalisen työn (päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyö) kehittämisyksikkörakenne. 

Kunnallisissa tiimeissä ja seudullisissa vertaiskonsultaatioryhmissä viritetään keskustelua päihdetyön haasteista, peruspalveluiden roolista päihdetyössä sekä hyvistä toimintakäytännöistä. Päihdetyön laatua ja osaamista vahvistetaan myös Posken päihde- ja mielenterveystyön verkkokonsultaatiolla, joka tarjoaa Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan käytännön työntekijöille mahdollisuuden kysyä päihteistä, päihdetyöstä ja -palveluista sekä mielenterveyden teemoista. Kysymyksiin on vastaamassa kymmenen verkkokonsulttia. Lisäksi suunnitellaan yhdessä Lapin ja Oulun ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa päihdetyön laajaa erikoistumiskoulutusta sekä lääninhallituksen, järjestöjen ym. toimijoiden kanssa lyhyempiä täsmäkoulutuksia mm. terveyskeskus-, kotipalvelu- ja vanhustyöntekijöille.

Vuosina 2008–2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen alueella kehitetään päihdepalvelujen seudullisuutta ja kumppanuutta, päihdehuollon avopalveluja, varhaista puuttumista, palveluohjausta ja päihdeongelmaisten asumispalveluja.

Oulun ja Lapin lääneissä STM:n lisämäärärahalla rahoitetut hankkeet:
Oulun seudun päihdepalveluiden kehittäminen osana päihdetyön kehittämisyksikkörakennetta (SePäke)
Lapin päihdepalvelujen kehittäminen osana päihdetyön kehittämisyksikkörakennetta

Tietoa virtu.fi:stä