Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Kehittämisyksiköt Päihdetyön kehittämisyksikkö Lapin päihdepalvelujen kehittäminen

Lapin päihdepalvelujen kehittäminen osana päihdetyön kehittämisyksikkörakennetta

1.1.2008-31.12.2009

Tunturi-Lapin neljän kunnan (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) alueella kehitetään seudullisia päihdehuollon avopalveluja ja peruspalvelujen toiminta- ja yhteistyökäytäntöjä. Seudullinen päihdetyöntekijä työskentelee pääsääntöisesti yhden päivän viikossa jokaisessa kunnassa.


Kemijärvellä vahvistetaan päihdeongelmaisten asumispalveluja perustamalla tukitalo ja kehittämällä asiakkaita tukeva ja palveluohjausta edistävä toimintamalli. Tavoitteen perustaksi pyritään vahvistamaan kunnan toimijoiden yhteistyötä, jotta kehittämistyö kantaa hankeajan jälkeenkin. Ensimmäisessä vaiheessa kaupungin vuokrataloille perustetaan yhteisötila. Toisessa vaiheessa tarkoituk-sena on perustaa varsinainen tukitalo, joka perustuu tuetun asumisen periaatteisiin. Hankkeeseen on palkattu sosiaaliohjaaja.

Rovaniemellä juurrutetaan varhaisen puuttumisen käytäntöjä ja menetelmiä neuvoloiden päihde- ja mielenterveyskysymyksissä sekä edistetään palveluohjausta. Vaikka Rovaniemellä on jo toimittu eri tavoin naisten päihde- ja mielenterveyskysymysten prosessoimiseksi, niin yhä tarvitaan systemaattista työskentelyä varhaisen puuttumisen/tukemisen toiminnallisten käytäntöjen luomiseksi ja juurruttamiseksi sekä vastuiden jakamiseksi.

Tietoa virtu.fi:stä