Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Päättyneet hankkeet Järjestöt lapsiperheiden tukena

Raha-automaattiyhdistyksen vuosina 2005 - 2006 rahoittamien lasten ja nuorten elinolosuhteiden, lastensuojelun sekä perhettä ja vanhemmuutta koskevien hankkeiden arviointihanke

Taustaa:

Raha-automaattiyhdistyksen perustehtävä on edistää kansalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa ja hankkeita tukemalla. Tuki kohdistuu vuosittain yli 1100 järjestöön, jotka toiminnallaan ja hankkeillaan pyrkivät tukemaan ja edistämään kansalaisten omaa aktiivisuutta, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa.

Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnalla on kaksi keskeistä päälinjaa. 

  • Avustustoimintaa suunnataan ehkäisevään, ongelmien syntyä ja vaikeutumista estävään toimintaan
  • Avustustoimintaa suunnataan toimintaan, jolla pyritään vaikuttamaan jo olemassa oleviin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Kohdentuminen:

Arviointi kohdistuu hankkeisiin, joille Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt projektiavustuksen vuosina 2005 – 2006. Hankkeet kohdentuvat lasten ja nuorten elinolosuhteisiin, perheisiin ja vanhemmuuteen sekä perhe- ja lapsikohtaiseen lastensuojeluun. Näiden hankkeiden kautta sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat pyrkineet vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitseviin lapsiin, nuoriin, vanhempiin ja perheisiin kohdistuviin asenteisiin, tukemaan heidän omaehtoista selviytymistään sekä vaikuttamaan jo alkaneeseen tai jo tapahtuneeseen syrjäytymiskehitykseen.

Tavoite:

Arviointihankkeella on kaksi pääasiallista tavoitetta.

  • Ensisijaisena tavoitteena on arvioida Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien hankkeiden tuloksellisuutta. Tuloksellisuutta tarkastellaan hankkeiden kontekstin (toimintaympäristön), substanssin (toiminnan ja toimijoiden), dynamiikan siirrettävyyden, mukautuvuuden, innovatiivisuuden) sekä yhteiskunnallisen merkityksen kautta. Arvioinnin tavoitteena on löytää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet hankkeiden syntyyn, tekijöitä, joihin hankkeilla pyritään vaikuttamaan sekä tekijöitä, jotka ovat auttaneet hankkeita etenemään ja lopulta muovautumaan osaksi paikallista tai alueellista jatkuvaa toimintaa.
  • Toisena tärkeänä tavoitteena on jatkaa aikaisempien arviointitehtävien yhteydessä kehitetyn arviointiasetelman edelleen kehittämistä. Hankkeen yhteydessä kokeillaan ns. ulkoisen arviointiasetelman mallia, jossa hankkeen ympärille koottu asiantuntijaryhmä ohjaa ja suuntaa arviointiprosessia, punnitsee arvioinnin tuloksia sekä tuottaa arvion myös arvioinnin tulosten yhteiskunnallisesta merkityksestä tutkijan tuottaman tiedon pohjalta.

Asiantuntijaryhmään kuuluvat professori Pirjo Pölkki PsT Kuopion yliopistosta, professori Riitta Vornanen YTT Kuopion yliopistosta, neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysministeriöstä, arviointipäällikkö Jorma Kaakkuriniemi Raha-automaattiyhdistyksestä sekä arvioinnin vastuullinen johtaja professori Petri Kinnunen YTT Lapin yliopistosta. Tutkijana hankkeessa toimii Anna Kylmäluoma YM Lapin yliopistosta.

Aikataulu:

Arviointihanke toteutetaan ajalla 1.4.2007 – 31.12.2008.

Tietoa virtu.fi:stä