Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Lapin digituki -hanke Tietoa Lapin digituki -hankkeesta

Tietoa Lapin digituki -hankkeesta

Hankkeen tausta

Lapin maakunnallisen digituen koordinaatiohanke on jatkoa vuosina 2018–2019 toteutetulle Lapin digituki -pilotille, jossa tehtiin alustavaa kartoitusta digituen hankkeista ja verkostoista Lapin alueella.

Lapissa palvelujen keskittyminen kaupunkeihin ja pitkät välimatkat asettavat todellisen haasteen sosiaali- ja terveyspalvelujen tasa-arvoiselle saatavuudelle. Tämän vuoksi on välttämätöntä kehittää sähköisiä palveluja perinteisen palveluvalikoiman tueksi. Yksi esimerkki tästä kehitystyöstä on jo käytössä oleva alueellinen Virtu.fi -palveluportaali, eli Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Se tarjoaa sähköisiä palveluja niin asukkaille, asiakkaille kuin ammattilaisillekin. Tutustu Virtu.fi -palveluun »

Palvelut digitalisoituvat, mutta kaikilla ei kuitenkaan ole riittävää digiosaamista tai tarvittavia laitteita. Tässä hankkeessa rakennetaan ammattilaisten verkosto, jossa luodaan hyviä yhteisiä käytäntöjä. Tarkoituksena on nostaa ammattilaisten tietoisuutta sähköisistä palveluista sekä vahvistaa heidän digiosaamistaan ja keinoja tukea asiakkaita palvelujen käytössä.

Digitalisaation myötä palveluja voidaan myös tuottaa entistä monikanavaisemmin ja monikielisemmin. Lapin digituki -hankkeessa huomioidaan myös saamenkieliset palvelut ja tuodaan verkostotyössä esiin mahdollisuuksia tarjota saamenkielistä digitukea.

Tutustu hankesuunnitelmaan »

Tavoitteet

1. Digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen

  • Selvitetään sekä väestön että ammattilaisten digituen tarpeita
2. Nostaa sähköisten viranomaispalvelujen käyttöä ja parantaa digituen saatavuutta koko Lapin alueella
  • Työpajojen avulla ideoidaan digituen muotoja, joilla vahvistetaan viranomaispalvelujen käyttöä (esim. Suomi.fi -palvelut, Omakanta, Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Virtu.fi)
3. Digituen verkoston rakentaminen ja yhteistyön kehittäminen
  • Verkostot toimivat joustavana työkaluna, jotka edistävät kuntalaisten ja ammattilaisten digiosaamista ja -tukea
  • Verkostot suunnitellaan siten, että niiden toiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen
4. Parannetaan digituen löydettävyyttä ja viestintää
  • Tuotetaan verkkoon digituesta tietoja ja materiaalia, joka on sekä asukkaiden, asiakkaiden että ammattilaisten käytettävissä
5. Arvioidaan ja kehitetään digitukea ajantasaisesti
  • Suunniteltujen mittareiden toteutumista arvioidaan tiiviisti, jolloin toimintaa voidaan tarvittaessa muutta nopeasti
  • Toimintaa ja sen jatkuvuutta arvioidaan yhdessä kehittäjäasiakkaiden ja digituki-verkoston kanssa

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Ritva Kauhanen, Lapin liitto: ritva.kauhanen@lapinliitto.fi, p. 0400 377 062
Projektityöntekijä Hanna Saramaa, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus: hanna.saramaa@poskelappi.fi, p. 040 838 2016

 
Tietoa virtu.fi:stä