Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Perhekeskustoimintamalli Lappiin Monikulttuurisuus palveluissa

Monikulttuurisuus palveluissa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman keskiössä ovat lapsi- ja perhepalveluiden saatavuutta ja selkeyttä vahvistava palvelu- ja toimintamalli sekä perheiden voimavaroja, osallisuutta ja vanhemmuutta tukevat toimet ja palvelut. Kokonaisuus toteutetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken huomioiden myös saamenkieliset perheet ja heidän palvelutarpeensa.

Monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden erityistarpeiden huomioiminen on yhtenä kehittämiskohteena Perhekeskustoimintamalli Lappiin- hankkeessa. Lapin Lape-hanke on Suomessa ainoa Lape-hanke, jossa saamelaisten palvelut on otettu osaksi Perhekeskusmallia.

Lape-hankkeessa kehitetään erityisesti saamenkielisten lapsi, nuori ja perhetoimintojen saatavuutta ja vahvistetaan erityisesti saamenkielistä neuvolapalveluita. Lisäksi kehitetään saamelaista palveluohjausta ja palvelujen saatavuutta digipalveluiden kautta koko saamenmaalla. Tavoitteena on myös yhteistyön vahvistaminen yli valtakunnan rajojen yhdessä Norjan saamenkielisten palveluiden tarjoajien kanssa.

Lape-hankkeen ennakkoselvitys saamenkielisten lapsi- ja perhepalveluiden nykytilasta:

Monikulttuuristen palveluiden kehittämistä ohjaavat:

Lisätietoja:
kehittäjätyöntekijä Riitta Lehtola

Tietoa virtu.fi:stä