Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutHankkeen tulokset

Viestinnällinen raportti »

Julkaisut

Opinnäytetyöt

  Väitöskirjat
 • Nurmi H (2018) Osallistava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Työn alla oleva väitöskirjatutkimus. Hallintotiede.

 • Pro gradu -tutkielmat
 • Rahkonen A (2018) "Minä tarjosin sitä osaamista": kokemusasiantuntijoiden ja kehittäjäasiakkaiden käsityksiä omasta osallisuudestaan lapsi- ja perhepalveluissa. Pro gradu -tutkielma. Aikuiskasvatustiede. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

 • Kandidaatintutkielmat
 • Hentilä S-M & Ylimartimo H (2018) Lapsen arvostava kohtaaminen lapsi- ja perhepalveluissa. Sosiaalityön kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.
 • Hyyryläinen H (2017) Sosiaalityöntekijän vuorovaikutus asiakkaan kanssa arvostavan kohtaamisen edistämiseksi lapsi- ja perhepalveluissa. Sosiaalityön kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.
 • Kangas E (2017) Lapsilähtöisyys osallisuuden näkökulmasta sosiaalityön lapsi- ja perhepalveluissa. Sosiaalityön kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.
 • Paldanius T (2018) Monitoimijuus sosiaalityössä. Näkökulmia asiantuntijuuteen, toimijuuteen ja asiakkaan osallisuuteen. Sosiaalityön kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.
 • Vaarala T (2018) Uusperhevanhemmuuden voimaantumisen tukeminen perhepalveluissa. Sosiaalityön kandidaatintutkielma. Lapin yliopisto.

Lapin yliopiston osakokonaisuus

Tietoa virtu.fi:stä