Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Perhekeskustoimintamalli Lappiin Palveluohjaus ja -neuvonta

Palveluohjaus ja -neuvonta osana Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hanketta

Ajankohtaista »

Perhekeskustoimintamalli- Lappiin rakenteen tavoitteena on luoda lapsi ja perhepalveluja selkeyttävä ja saavutettavuutta parantava palvelu- ja toimintamalli. Keskiössä ovat perheiden voimavaroja, osallisuutta ja vanhemmuutta tukevat toimet sekä palvelut yhteistyössä eri lapsi- ja perhetoimijoiden kanssa. Tärkeä osa tätä kokonaisuutta on toimiva alueellinen palveluohjaus- rakenne.

Tällä hetkellä Lapin maakunnan kuntien välillä on eroavaisuuksia palveluohjauksessa ja -neuvonnassa. Tämän vuoksi hankkeen tärkeänä tavoitteena on luoda maakunnallisen palveluohjauksen toimintamallin perusta.

Tavoitteeseen päästään seuraavilla toimenpiteillä:

  • 1. Palveluneuvonnan ja -ohjauksen alueellisen toimintamallin kehittäminen

  • 2. Palveluohjauksen yhteisten kriteerien määrittäminen

  • 3. Palveluohjauksen teknisen alustan kehittäminen

  • 4. Sähköisten, puhelin- ja live-kohtaamispalveluiden yhteensovittaminen

  • 5. Sähköisten lomakkeiden ja ajanvarauksen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on luoda Lappiin alueellisesti toimiva palveluneuvonta- ja ohjausmalli, yhteiset perusteet sekä työvälineet palvelutarpeen arviointiin. Tärkeintä on, että palveluiden järjestäjien toiminta on koordinoitua ja yhdenmukaista. Tällä tavoin asiakas voi luottaa palvelutarpeidensa tulevan tunnistetuksi, ja hän saa tukea ja apua kaikissa elämänsä vaiheissa. Alueellisen palveluohjaus- ja neuvontamallin luominen mahdollistuu, kun toimijoilla on yhteinen näkemys palvelukokonaisuudesta. Tärkeää on ottaa toimijat mukaan kehittämiseen jo varhaisessa vaiheessa. Teknologiapalveluiden, kuten kuvapuhelinpalveluiden sekä Virtu.fi-sivuston kautta tarjottavat palvelut ovat keskeisessä roolissa palveluohjaus- ja neuvontapalveluita kehitettäessä. Palveluprosessien muuttaminen teknologiaa hyödyntäviksi ei onnistu ilman kaikkien osapuolten osallistumista palveluprosessien kehittämiseen. Tämän vuoksi alueellisten kehittämistyöpajojen, tukitiimien sekä kehittäjäasiakkaiden hyödyntäminen on keskeisessä roolissa hankkeen eteenpäin viemisessä.

Hankeyhteistyössä panostetaan lasten, nuorten ja perheiden sekä henkilöstön ja muiden lapsi- ja perhetoimijoiden asenteiden muuttamiseen teknologiaystävällisemmiksi, teknologian käytössä opastamiseen ja erilaisista teknologisista vaihtoehdoista tiedottamiseen.

Lisätietoja:
kehittäjätyöntekijä Mikko Närhi

Tietoa virtu.fi:stä