Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Perhekeskustoimintamalli Lappiin Perheiden eropalvelut

Perheiden eropalvelut

Vanhemmuus vahvaksi erossa -hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan Lapin maakunnan lapsiperheitä erotilanteissa siten, että lapsella säilyvät kiinteät suhteen vanhempiin, isovanhempiin ja muihin lapselle tärkeisiin läheisiin ihmisiin.

Kehittämistyön keskiössä ovat toimintamallit ja niiden kehittäminen teknologiavälitteisiksi niin, että riippumatta välimatkoista kaikilla perheillä on yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea ja neuvontaa erotilaneessa. Lisäksi vahvistetaan ammattilaisten tieto-taitoa ja osaamista järjestämällä kouluttautumismahdollisuuksia. Hankkeen aikana kootaan ja käynnistetään myös paikallisia sekä maakunnallisen eroauttamisen verkostojen toiminta.

Hankkeen tuloksena syntyy matalan kynnyksen lappilainen eroauttamisen toimintamalli, jossa hyödynnetään teknologiavälitteisyyttä ammatillisesti, vertaisesti ja vapaaehtoistoiminnassa. Perheet saavat erotilanteessa oikea-aikaisesti neuvontaa, ohjausta ja tukea lähipalveluina arkiympäristössään.

Vanhemmuus vahvaksi erossa -hanke on osa Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hanketta. Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hanke on osa valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Hankkeen keskiössä ovat lapsi- ja perhepalveluiden saatavuutta ja selkeyttä vahvistava palvelu- ja toimintamalli sekä perheiden voimavaroja, osallisuutta ja vanhemmuutta tukevat toimet ja palvelut. Kokonaisuus toteutetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken huomioiden saamenkieliset perheet ja heidän palvelutarpeensa.

Lisätietoja:
Suunnittelija Katariina Silvennoinen
Vanhemmuus vahvaksi erossa -hanke, Lapin ensi- ja turvakoti ry

Tietoa virtu.fi:stä