Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Perhekeskustoimintamalli Lappiin Erikoissairaanhoito osana perhekeskustoimintamallia

Erikoissairaanhoito osana perhekeskustoimintamallia

SOTE-uudistus ja laadukkaan hoidon toteuttaminen edellyttävät hoitojärjestelmän integroitumista perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kanssa. Lasten somaattista ja psykiatrista erikoissairaanhoitoa kehitetään osana perhekeskustoimintamallia hyödyntäen digitaalisia palveluita ja jalkauttamalla erityistason palveluita alueelle.

Tavoitteet:

 • 1. Aluekattavuuden, yhdenvertaisuuden ja lähipalveluiden parantaminen digitaalipalveluiden tuella
 • 2. Uuden sote-toimintaympäristön mahdollistaman laajan yhteistyön hyödyntäminen
 • 3. Kustannustehokkuuden lisääminen
 • 4. Kehittämistehtävien koordinointi

Toimenpidesuunnitelma:

 • 1. Lastentautien päivystysjärjestelmä uudistetaan monimuotoisella lasten päivystyksen verkkopalvelulla tukemaan nykyistä paremmin oikea-aikaiseen hoitoon hakeutumista. Lastentautien päivystys organisoidaan lastentauteihin perehtyneen henkilökunnan vastuulle. Lastentautien päivystyksen etäohjauspalvelun kautta sairaan lapsen huoltajat saavat jatkossa suoraan kotiin ja myös mobiililaitteeseen neuvoja ja toimintaohjeita ja tarpeen mukaan lisäksi yhteyden sairaalaan lastenosaston päivystyspotilaita vastaanottavien sairaanhoitajien toimesta. Tilanteen vaatiessa päivystävä lastenlääkärikin on käytettävissä arvioinnin apuna.

 • 2. Yhteistyötä ensihoidon ja lastentautien kanssa kehitetään siten , että tarvittaessa voidaan saada erityistason arvioitia ja osittain myös etähoitoa. Tätä kautta voidaan vähentää potilassiirtoja ja hoitopäiviä.

 • 3. Työajan videopoliklinikka toimintaa kehitetään laajempaan käyttöön lastentaudeilla lasten kroonisten sairauksien seurantaan digitaalisen etäpalvelun tuella Virtu innovaatioympäristöä hyödyntäen. Näillä keinoin palvelu saadaan toteutettua lähipalveluna. Strukturoituja esitieto- ja seurantakaavakkeiden käyttöä laajennetaan.

 • 4. Toteutetaan terveyshyötylähtöinen johtamiskokeilu, jossa lasten diabeteshoidon seuranta ja hoito järjestetään kalliita komplikaatioita parhaiten estäväksi. Malli tarjoaa mahdollisuuden vertailla etätyönä digitaalisesti ja sairaalan poliklinikalla konkreettisesti toteutetun hoidon ja seurantakäyntien terveyshyötyä ja kustannuksia.

 • 5. Otetaan käyttöön lasten lihavuuden ehkäisyssä tehokkaaksi todettu Seinäjoen monitoimijamalli, johon järjestetään koulutus. Rovaniemi toimii pilottikuntana.

 • 6. Sähköisen äitiyskortin kehittämistä jatketaan ja tämän avulla saadaan kaikille osapuolille, osallistaen ja mahdollistaen erityistason seurannan osittain lähipalveluna.

 • 7. Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikkakäyntejä, konsultaatioita ja ryhmätoimintoja viedään lähipalveluksi digitaalisen etäpalvelun tuella ja jalkautuen kuntiin. Yhdessä lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköiden kanssa kehitetään mallia, miten lasten ja nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoito toimii osana perhekeskustoimintamallia.

 • 8. Yhteistyössä lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja palveluntuottajien kanssa luodaan neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja heidän perheilleen palveluita, joiden tavoitteena on varhainen puuttuminen ja perheiden voimavarojen lisääminen.

 • 9. Koulupoissaolot – varhainen puuttumismalli Kaarinassa esitellään ja arvioidaan mahdollinen pilotointi.

 • 10. Somaattisten ja psykiatristen kehittämistoimien työryhmärakenteiden kokoaminen

Lisätietoja:
kehittäjätyöntekijä Tuula Mäntymäki

Tietoa virtu.fi:stä