Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutHankeinfo


Hankkeen tavoitteena on luoda Lappiin perheiden voimavaroja vahvistava perhekeskustoimintamalli. Mallissa yhteensovitetaan julkiset palvelut, järjestöt, seurakunnat, yksityiset sekä vapaaehtoiset toimijat.

Hanke koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Palveluneuvontamallin ja ohjausteknisen alustan kehittäminen perhekeskustoimintamallin puitteissa

2. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen

  • Perhevalmennuksen ja vanhemmuutta tukevien ryhmätoimintojen laajentaminen
  • Vanhempia kasvatustaidoissa ja –keinoissa ohjaavan, näyttöön perustuvan mallin käyttöönotto (esim. Voimaperhe)

3. Erotilanteen palveluiden kehittäminen

  • Eroperheille suunnattujen tukimuotojen laajentaminen alueelle digitaalisuutta hyödyntäen (esim. eroneuvo, vanhemman neuvo- toimintamuodot)

4. Monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden erityistarpeiden huomioiminen palveluissa: saamelaiset, maahanmuuttajat ja romanit

5. Erityistason sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio perhekeskustoimintamalliin

  • lasten somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon digitaalisuutta hyödyntävien toimintamallien ja menetelmien kehittäminen

6. Lastensuojelun systeemisen toimintamallin soveltaminen ja kehittäminen

  • Hackneyn toimintamallin rakenteiden luominen, toimintaperiaatteiden ja osaamisen omaksuminen sekä soveltaminen asiakastyöhön


Pilottikohteet:

  • Yhteinen alueellinen palveluneuvonta ja -ohjaus -toimintamallin suunnittelu ja palvelualustan kokeilu
  • Lasten lihavuus laskuun (Seinäjoen malli) toimintamallin pilotointi on alkamassa
  • Lastensuojelun systeemisen toimintamallin ensimmäinen  pilotti on alkamassa Rovaniemen kaupungin lastensuojelussa
  • Muut hankkeen eri osa-alueisiin liittyvät pilottikohteet ilmoitetaan hankkeen sivuilla sitä mukaa, kun ne valikoituvat


Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat:

Hankkeen toiminta-alue on koko Lapin maakunta. Konsortion toimijoita ovat Lapin maakunnan 21 kuntaa ( Enontekiö, Inari, Kemi; Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki ja Ylitornio) Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit sekä Lapin ensi- ja turvakoti, Oulun hiippakunnan kapituli, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Kumppaneina hankkeessa ovat Mobile Kid Oy, Erityislasten omaiset ELO ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys, Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piiri, Pohjoisen yhteisöjen tuki -Majakka ry ja Suomen mielenterveysseura.

Hankkeen hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttajana Pohjois‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Kuntien omarahoitusosuuksista vastaavat Lapin ja Länsi‐Pohjan sairaanhoitopiirit.

Hankkeen kustannukset:

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 125 000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriöltä on haettu hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 900 000 euroa. Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus on 225 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot:

Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, etunimi.sukunimi@poskelappi.fi, p. 040 570 2844
Projektipäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi, etunimi.sukunimi@poskelappi.fi, p. 040 543 2211

Tietoa virtu.fi:stä