Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet KASTE/PaKaste Uutiset TEHDÄÄN YHDESSÄ TERVEEMPI LAPPI – terveys- ja sosiaalipuolen yhteistyöllä lappilaisten terveyseroja kaventamaan

TEHDÄÄN YHDESSÄ TERVEEMPI LAPPI – terveys- ja sosiaalipuolen yhteistyöllä lappilaisten terveyseroja kaventamaan

Ensimmäiset terveys- ja sosiaalialan yhteiset terveyden edistämisen kehittämispäivät 28.–29.10.2009 Keminmaassa - SIIRRETTY pidettäväksi 12.-13.1.2010 sikainfluenssaepäidemian vuoksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta kehittämisohjelmasta (Kaste) on saatu valtionavustusta Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut – kehittämis- ja tutkimusrakenne -hankkeeseen vuosille 2009–2011. Kehittämistyössä ovat mukana Lappi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Lapin osahankkeessa kehitetään perusterveydenhuoltoa, sosiaalipalveluita ja terveyden edistämistä moniammatillisesti yli hallintorajojen.  

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä suurena haasteena ovat väestöryhmittäiset terveyserot. Toimihenkilöt ovat terveempiä kuin työntekijät ja työssäkäyvät terveempiä kuin työttömät. Hyvätuloiset ja eniten koulutusta saaneet ovat terveempiä kuin pienituloiset ja pelkän perusasteen koulutuksen saaneet. Terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisestä innostuvat tyypillisesti henkilöt, jotka jo pitävät hyvinvoinnistaan huolta. Mutta miten saataisiin innostumaan ne, joita asia ei niin kiinnosta?

Ensimmäinen yhteinen areena, jossa asiaan paneudutaan, ovat Keminmaan Pohjanrannassa 28.–29.10.2009 järjestettävät terveyden edistämisen kehittämispäivät. Päivien yhteiseksi teemaksi on valittu sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö terveyserojen vähentämisessä ja päiville on kutsuttu Lapin kuntien terveyden edistämisen yhdyshenkilöt, kehittäjä-sosiaalityöntekijät sekä sosiaalialan opiskelijoita. Päivillä pohditaan sosiaalisen tuen ja yhteisöllisyyden merkitystä terveyden tukipilarina ja tavoitteena on päästä konkreettisiin toimintaehdotuksiin. Voisivatko esim. sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaiset toteuttaa Lapin kunnissa yhdessä ryhmämuotoista toimintaa lappilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi?

Ohjelma

 
Tietoa virtu.fi:stä