Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet KASTE/PaKaste Uutiset Lapin PaKasteessa tapahtuu

Lapin PaKasteessa tapahtuu

Lapin PaKaste on nyt toiminut aktiivisesti vuoden ajan. Kehittämistyötä tehdään kaikissa Lapin kunnissa.  Osakokonaisuuksissa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin kehittämistehtäviin on panostettu tekemällä uusia avauksia. Esimerkiksi Kemissä ja Torniossa on käynnistynyt Varhain Vanhemmaksi -toimintamallin kokeilu, jossa äitiysneuvolan ja sosiaalitoimiston henkilöstö yhdessä tarjoavat tukea tuleville nuorille vanhemmille. Sähköisiä palveluja on kehitetty muun muassa Kolarissa yhdessä UULA-hankkeen kanssa. Lapin PaKasteen kehittäjät ovat verkottuneet PaKasteen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun kehittäjien kanssa. Yhteisissä seminaareissa on työstetty PaKaste-alueen laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon monialaista kehittämisrakennetta.

Keväällä koulutettiin ryhmänohjaajia ja käynnistettiin ryhmiä nuorille ja lapsille Kittilässä, Torniossa ja Inarissa. Ryhmätyömenetelmien vaikuttavuutta selvitetään perinteistä yksilötyötä täydentävänä työmuotona. Kevään aikana PaKasteen kehittäjät jalkautuivat Lapin kuntiin ja yhdessä kartoitettiin kuntien kehittämistarpeita sosiaali- ja terveystoimen alalla. Tarpeisiin vastattiin myös resursoimalla työskentelyjaksoihin kuntien omia kehittäjiä. Työskentelyjaksoilla on jo esimerkiksi kehitetty uusia toimintamalleja, kuten Posiolla suun terveydenhuoltoon ja Rovaniemellä neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon. Työskentelyjaksot jatkuvat kuluvana syksynä. Lisäksi kuntia on tuettu esimerkiksi lastensuojelusuunnitelmien työstämisessä, hyvinvointistrategiatyöskentelyssä sekä vahvistettu sosiaalityön johtamista (sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne). Oman työn tutkimista ja jatkuvaa tiedontuotantoa jatketaan myös syksyllä.

Nyt syksyllä toiminta on vilkkaimmillaan ja monia uusia toimintoja ollaan käynnistämässä kuten asiakasfoorumeita, hyvinvointiryhmiä ja sähköisiä palveluja. Lappilaisia etsitään mukaan asiakaskehittäjätyöhön ja vertaiskonsultaatioon. Lappilaisia puhutellaan myös Rytmittömät-sarjakuvilla, jotka tulevat ilmestymään paikallislehdissä syksyn aikana. Kuntien toimijoille tarjotaan monenlaisia koulutuksia, työkokouksia ja mahdollisuuksia verkottua muiden kanssa. 

Lisätietoja toiminnastamme löytyy näiltä sivuilta, joten seuraathan ilmoitteluamme.

Yhdessä tehden luomme hyvinvointia lappilaisille!

Tietoa virtu.fi:stä