Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet KASTE/PaKaste Uutiset Ajankohtaista PaKasteessa loka-09

Ajankohtaista PaKasteessa loka-09

Ajankohtaista:
POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
– KEHITTÄMISRAKENNE JA TOIMINTAMALLI 1.3.2009–30.10.2011

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke on aloittanut 1.3.2009. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE) vuoden 2009 hausta. Hankekokonaisuus muodostuu neljästä maakunnallisesta osahankkeesta, ja sitä toteutetaan Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Pohjois-Suomessa käynnistetty alueellisesti laaja sosiaali- ja terveydenhuollon Kaste-ohjelma rakentaa yhteistä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisrakennetta ja toimintamallia Lappiin, Kainuuseen, Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Sosiaali- ja terveyspalveluja kehittävät alueen kunnat. Yliopistot ja korkeakoulut vastaavat opetuksesta ja tutkimuksesta, jotka liitetään palvelujen kehittämistoimintaan. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen rooli on koordinoida ja nivoa yhteen alueen kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Vuosien 2009–2011 aikana määritellään pysyvät kehittämistoiminnan rakenteet alueelle.

Lapin osahankkeessa kehitetään moniammatillisesti perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä sekä sosiaalipalveluita. Lapissa kehitetään asiakkaan kannalta eheää ja yhtenäistä palvelukokonaisuutta. Sosiaalipalveluita ja perusterveydenhuoltoa kehitetään sektorirajat ylittäen moniammatillisten kehittäjätiimien koordinoimana. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon rakennetaan yhteisiä asiakaskeskeisiä toiminta- ja työskentelymalleja esim. perusterveydenhuollon vastaanotto- ja päivystystoimintaan, neuvolatoimintaan sekä näiden perustana olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.

Pohjois-Suomen KASTE-ohjelmassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään kokonaisuutena. Valtakunnallista Toimiva terveyskeskus -ohjelmaa tullaan pilotoimaan ensimmäisenä Lapin kunnista Kemissä, Torniossa, Kolarissa, Ranualla, Simossa ja Ylitorniolla. Terveyskeskuksissa kehitetään vastaanotto- ja päivystystoimintaa sekä työparityöskentelyä. Lisäksi valjastetaan tietotekniikka sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukseen. Terveyskeskusten toiminnan lisäksi pyritään vahvistamaan muitakin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita: lastensuojelua, perhetyötä ja yleisiä lasten ja perheiden palveluita. Kehittämistyön avulla puretaan sektoroitunutta työkulttuuria vahvistaen elinkaarimallin mukaisia palveluja ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

KASTE -rahoituksen turvin palkataan 26 kehittäjätyöntekijää koko Pohjois-Suomen alueelle. Tavoitteena on varmistaa kehittämistyön ja kunnallisen asiakastyön kiinteä yhteys. 
Lapin osakokonaisuudessa hankkeen työntekijöitä on palkattu seuraavasti:

 • Kehittäjä-sosiaalityöntekijänä on aloittanut 1.3 Pekka Ojaniemi
 • Erikoissosiaalityöntekijänä on aloittanut 1.3 Kerttu Vesterinen
 • Kehittäjä-sosiaalityöntekijöinä ovat aloittaneet Torniossa 1.5 alk. Sirpa Luomaranta (50%) ja Seija Saalismaa (50%)
 • Saamenkielisenä kehittäjä-sosiaalityöntekijänä on aloittanut Enontekiöllä Anne-Maria Näkkäläjärvi
 • Kehittäjä-sosiaalityöntekijänä on aloittanut toukokuussa Tarja Kemppainen
 • Terveyden edistämisen suunnittelijana on aloittanut Tuula Kokkonen 1.6.2009
 • Terveyden edistämisen ohjaajalääkärinä (50%) on aloittanut yleislääketieteen erikoislääkäri Aimo Korpilähde 1.6.
 • Hankkeeseen on valittu toimistotyöntekijä Tiina Ylikangas, joka on aloittanut työnsä 18.5.
 • Terveyden edistämisen suunnittelijana aloittaa Inkerelli Vieltojärvi 1.8.2009
 • Kemissä aloittavat kehittäjä-sosiaalityöntekijä Jari Savikuja ja kehittäjä-sosiaaliohjaaja Petra Hyvärinen 1.9.2009 alk.
 • Perusterveydenhuollon kehittämisessä on aloittanut yleislääketieteen professorina Jouni Lohi 1.9.2009
 • Perusterveydenhuollon suunnittelijoina ovat aloittaneet Jaana Kupulisoja 21.9. ja Riitta Rautalin 28.9.2009
 • Hammaslääkärinä aloittaa 1.12.2009 Tiina Joensuu.
 • Uudelleen haettavana ovat vielä kehittäjäsosiaalityöntekijöiden paikat Kemijärvelle, Kittilään, Rovaniemelle.
 • KASTE-aloitusseminaari järjestettiin Rovaniemellä 2.-3.6.2009
  ”Yhdessä tehden Kaste kantaa”
 • Seuraava KASTE-seminaari on Kokkolassa 2.-3.12.2009.
 
Tietoa virtu.fi:stä