Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet KASTE/PaKaste ■ Lappi Terveyden edistäminen

Terve Lappi

Terve Lappi on Lapin terveyden edistämisen osio Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut - kehittämisrakenne ja toimintamalli - hankkeessa, joka ajoittuu vuosille 2009-2011. Hanke saa rahoituksen kansallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmasta (KASTE), lisäksi Terve Lappi osion rahoituksessa ovat mukana Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan kunnat. Terve Lappi osiossa ovat siis mukana kaikki Lapin kunnat. Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Terve Lappi

Terve Lappi -toiminnan resursseina ovat puolipäiväinen ohjaajalääkäri ja kaksi terveyden edistämisen suunnittelijaa, jotka toimivat koko maakunnan alueella. Terveyden edistämisen työntekijöiden tukena on yleislääketieteen professori. Hankkeen aikana kunnissa toteutetaan terveyden edistämiseen liittyviä työskentelyjaksoja. Kunnissa tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat terveyden edistämisen yhdyshenkilöt ja työryhmät. Myös sairaanhoitopiirien kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää pysyvät maakunnalliset ja kunnalliset rakenteet ja yhteiset toimintatavat terveyden edistämiseen Lapissa.

Terve Lapilla on neljä toimintalinjaa:

  1. Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko
  2. Terveyden edistäminen väestötasolla
  3. Elämäntapaohjauksen kehittäminen
  4. Erityiskysymyksinä terveyserot, kansalaisnäkökulma, saamelaisuus sekä suun terveyden edistäminen

Toimintalinjojen yksityiskohtaiset tavoitteet ja toiminta kuvataan terveyden edistämisen toimintasuunnitelmassa. Arviointi painottuu saavutettuihin tuloksiin terveyden edistämisen rakenteissa ja toimintatavoissa. Hankkeen lyhyenä toiminta-aikana ei Lapin väestön terveydentilassa ehdi tapahtua sellaisia merkittäviä muutoksia, joilla Terve Lapin vaikuttavuutta voitaisiin arvioida.

Terveyden edistämisen työskentelyjaksoilla 2009-2011 kehitettyä toimintaa

Tietoa virtu.fi:stä