Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet KASTE/PaKaste ■ Lappi Sosiaalityö Enontekiö

Saamenkielisen ja saamelaiselta kulttuuriperustalta tehtävän sosiaalityön kehittäminen Enontekiöllä

Enontekiöllä on käynnistetty sosiaalityön kehittäjä-asiakasryhmä. Kehittäjä-/kokemusasiakkaat ovat mukana uudistamassa toimeentulotuen soveltamisohjeita. Kehittäjä-asiakasryhmä on kokoontunut kevään ja syksyn aikana kolme kertaa ja työskentelyn tuloksena on valmisteltu toimeentulotuen soveltamisohjeita. Toiminta jatkuu edelleen ja tavoitteena on saada kehittäjä-asiakastoiminta pysyväksi rakenteeksi sosiaalityöhön toimeentulotuen kehittämiseen.

Lisäksi päihdehuollon asiakkaille on alkukesällä 2010 käynnistetty ryhmätyömenetelmänä Mettäterapia-päihdekuntoutus yhteistyössä Saamelaisen sosiaali- ja terveysalan jär-jestön SámiSoster ry:n kanssa. Mettäterapian toimintaideana on tarjota päihdehuollon palvelua saamelaisille päihteiden käyttäjille.

Kehittämistavoitteet

Enontekiön kunnan kehittämistavoitteena on saamenkielisen ja saamelaiselta kulttuuripohjalta tehtävän sosiaalityön kehittäminen. Kehittämistyöhön on palkattuna toukokuusta 2009 alkaen Enontekiöllä saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi.

Saamenkielisen/saamelaiselta kulttuuripohjalta tehtävän sosiaalityön kehittämisessä on seuraavia osatavoitteita:

  • Saamenkielisen/saamelaiselta kulttuuripohjalta tehtävän aikuissosiaalityön kehittäminen saamelaisista lähtökohdista käsin ja sosiaalityön suunnitelmallisuuden lisääminen.
  • Saamelaisasiakkaiden osallisuuden lisääminen.
  • Verkostoyhteistyön kehittäminen saamelaisalueella
  • Tiedon lisääminen ja osaamisen vahvistaminen
  • Jo toiminnassa olevien saamenkielisten ja saamelaiselta kulttuuripohjalta toimivien palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • Oman työn tutkiminen osana vaikuttavuuden arviointia

Toiminnan raportti 1.11.2010-30.4.2011

Toiminnan raportti 1.5.-31.10.2011

Tietoa virtu.fi:stä