Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet KASTE/PaKaste ■ Lappi Sosiaalityö

Sosiaalityö

Sosiaalityön kehittäminen Lapin kunnissa on osa Pohjoisen alueen Kaste -ohjelmaa (PaKaste), joka ajoittuu vuosille 2009–2011. Ohjelman rahoittavat Sosiaali- ja terveysministeriö (Kaste) ja Lapin kunnat. Kehittämisohjelmaa hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja organisoinnista vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö.

Sosiaalityön kehittämisen sisällöllisinä painopistealueina ovat lastensuojelu, aikuissosiaalityö, sosiaalityön johtaminen ja työn vaikuttavuuden arviointi. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntien asiakastyön tiimien ja asiakkaiden kanssa. Yhteisöllisen hyvinvoinnin lisäämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ohjelmakaudella ja kehittäjät edistävät ryhmätyömenetelmien käyttöönottoa, kehittämistä ja tutkimista yhteistyössä Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen kanssa. Kehittämisohjelman aikana piirtyy Lappiin yhteinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakenne. Samalla vahvistuvat seudullisten ja alueellisten sosiaalityön erityispalvelujen, konsultaatioiden ja kansalaisten neuvonnan ja tukipalvelujen tarpeen mukaiset verkostot. 

Mukana olevien kuntien kehittämistehtävät ovat:

  • Enontekiö: Saamenkieleen ja kulttuuriin pohjautuva sosiaalityö
  • Inari: Suunnitelmallinen, arvioiva ja aktivoiva sosiaalityö
  • Kemi: Suunnitelmallinen sosiaalityö nuorten parissa
  • Kemijärvi: Kokonaisvaltainen ja perhekeskeinen sosiaalityö
  • Kittilä: Suunnitelmallinen sosiaalityö ja työmenetelmien kehittäminen
  • Rovaniemi: Perhehoito ja tukiperhetoiminta
  • Tornio: Lastensuojelu ja aikuissosiaalityö, erityisesti nuoriin kohdistuva työ

Kehittämistyön tuloksia tullaan jakamaan kaikkiin Lapin kuntiin seutukunnallisen yhteistyön kautta. Yhteistyötä kehitetään perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisestä vastaavien toimijoiden kanssa. Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenteeseen osallistuvat lähes kaikki Lapin kunnat. Sen toteuttamisesta vastaa Poske yhdessä Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen kanssa.

Tietoa virtu.fi:stä