Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Kansa-koulu Hankeinfo

Kansa-koulu-hanke: Hankeinfo ja raportit

Kansa-koulu-hanke on osa THL:n Oper-yksikon hallinnoimaa Kansa-hanketta, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa sosiaalihuollon asiakasprosessit ja tiedontuotanto. Kansa-hankkeen lopullisena tavoitteena on määrämuotoinen kirjaaminen, joka tallentuu valtakunnalliseen Kanta-arkistoon ja on sen kautta hyödynnettävissä riippumatta siitä, missä asiakas asioi. 

Kansa-koulu-hanke toimi valtakunnallisesti ajalla 1.8.2015 - 31.12.2017. Hankekokonaisuuden loppuraportti

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen alueella hanketta toteutettiin 1.8.2016 - 31.12.2017. Posken alueen loppuraportti

 

Kansa-koulu -hankkeen tarkoituksena oli

1) tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia,

2) kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja

3) tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.


Hankkeen tavoitteena oli, että

 • sosiaalipalveluja toteuttava henkilökunta on perehtynyt määrämuotoisten sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimisen käytäntöihin
 • sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on asiantuntijoita, joilla on valmius perehdyttää henkilöstöä sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisesti yhdenmukaisiin käytänteisiin
 • asiakasasiakirjojen tietosisällöt sekä niiden laatimisen ja käsittelyn käytännöt vastaavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaissa asetettuja vaatimuksia
 • sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on valmius tuottaa asiakastietojärjestelmissä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, jotka ovat sisällöltään asiakasasiakirjalaissa esitettyjen vaatimusten mukaisia
 • sosiaalihuollon palvelutehtävät ja sosiaalipalvelut sekä niihin sisältyvät palveluprosessit on kuvattu kansallisesti yhteensopivalla tavalla
 • sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on valmius kehittää sosiaalihuollon tiedonhallintaa lainsäädännön ja sosiaalipalvelujen muutosten edellyttämällä tavalla.


Hankkeen toimenpiteet oli jaettu kahteen kehittämiskokonaisuuteen ja yhteensä kuuteen työpakettiin, joita ovat:

Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano

 • TP 1 Palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto
 • TP 2 Palveluprosessien yhtenäistäminen
 • TP 3 Asiakasasiakirjojen sisällön yhtenäistäminen

Kirjaamisosaamisen kehittäminen

 • TP 4 Kirjaamisvalmennuksen sisällön tuottaminen
 • TP 5 Kirjaamisvalmentajien valmennus
 • TP 6 Kirjaamisvalmennusten alueellinen toteutus


Hankkeen tuotoksina:

 • sosiaalihuollon palvelutehtävä –luokitus on käytössä julkisen sosiaalihuollon palvelun järjestäjänä toimivissa organisaatioissa
 • sosiaalihuollon organisaatioiden palveluprosessien kuvaukset on yhtenäistetty kansallisten prosessikuvausten mukaisesti
 • sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaiset asiakasasiakirjojen sisällöt on otettu käyttöön asiakastietojärjestelmissä toteutussuunnitelmassa tarkemmin määritellysti
 • sosiaalipalveluja tuottavissa julkisen hallinnon organisaatioissa on määrämuotoiseen kirjaamiseen ja kansalliseen asiakastietomallin käyttöönottoon perehdytettyjä ammattihenkilöitä, jotka vastaavat henkilöstön kirjaamisvalmennuksesta omissa organisaatioissaan
 • sosiaalihuollon henkilöstöllä on käytössään valmennus- ja perehdytysmateriaalia asiakasasiakirjalain vaatimuksista ja määrämuotoisesta kirjaamisesta
 • sosiaalihuollon henkilöstölle on järjestetty kirjaamisvalmennusta hankkeessa mukana olleissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja henkilöstön kirjaamisosaaminen on vahvistunut.


Hankkeelle myönnettiin valtionavustusta ajalle 1.8.2015–31.12.2017. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom.

 
Tietoa virtu.fi:stä