Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Kansa-koulu II Hankeinfo

Hankeinfo

Kansa-koulu II -hankkeessa on tavoitteena täydentää vielä kirjaamisvalmentajia niihin kuntiin/alueille, joissa valmentajia ei ole ollenkaan tai on hyvin vähän suhteessa tarpeeseen. Lisäksi uusina painopisteinä on kohdentaa valmennuksia eri ryhmien tarpeisiin. Uusia ryhmiä ovat mm. yksityiset palveluntuottajat, oppilaitokset sekä julkisen sektorin esimiehet, pääkäyttäjät ja arkistovastaavat. Kirjaamisvalmentajien verkostoa kehitetään edelleen ja asiakirjahallinnon nykytilan arvioinnin työkalun käyttöönottoa edistetään edelleen.

Hankkeen tavoitteet:

  • 1. Sote-organisaatioissa koko maassa on määrämuotoiseen kirjaamiseen ja asiakasasiakirjalain toimeenpanoon perehdytettyjä sosiaalialalla toimivia ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneita valmentamaan oman organisaationsa tai alueensa sosiaalialan ammattilaisille määrämuotoista kirjaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla.
  • 2. Sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien edustajien sekä kunnan asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien osaaminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta ja määrämuotoisesta kirjaamisesta on lisääntynyt siinä määrin, että heillä on edellytykset ymmärtää ja toimeenpanna lakimuutosten vaatimat ja Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvät tarvittavat muutokset omissa organisaatioissaan sekä sosiaalialan keski- ja korkea-asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa.
  • 3. Kirjaamisvalmentajien alueellisten verkostojen toiminta vakiintuu osaksi uusia sote-alueita ja toiminta on tavoitteellista siten, että on mahdollista kehittää määrämuotoista kirjaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla ja vahvistaa kirjaamisvalmentajien kautta sosiaalihuollon tiedonhallinnan osaamista sote-organisaatioissa.
  • 4. Sote-palveluja järjestävissä ja tuottavissa organisaatioissa on kartoitettu asiakirjahallinnon nykytilaa ajantasaisella nykytilan kartoituksen työkalulla.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään työpakettiin, joita ovat:

  • Työpaketti 1: Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukeminen
  • Työpaketti 2: Määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen laajentaminen uusiin kohderyhmiin
  • Työpaketti 3: Määrämuotoisen kirjaamisen jatkokehittäminen valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla
  • Työpaketti 4: Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöönoton edistäminen
 
Tietoa virtu.fi:stä