Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutAsuminen

Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019 suositellaan, että asumisen ja palvelujen ratkaisuja suunniteltaessa noudatetaan normaaliuden periaatetta niin, että iäkkäiden asunnot ovat mahdollisimman usein tavanomaisessa asuntokannassa. Asumisen ja palvelujen toimivaksi yhteensovittamiseksi kehitetään myös uudenlaisia esteettömiä, turvallisuutta sekä itsemääräämistä tukevia yhteisöllisiä ratkaisuja, jotka huomioivat toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset. Nämä ratkaisut rakennetaan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi.

Asumispalveluiden myöntämisen perusteet ovat valmistuneet ja lähetetty kuntiin
Muutosagentin johdolla on I&O-kärkihankkeessa valmisteltu yhdessä eri kuntien viranhaltijoista muodostuvassa ryhmässä yhteiset Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet. Tavoitteena on yhtenäistää palvelutarpeen arviointikäytäntöjä ja palvelujen käyttöä maakunnan alueella. Kuntiin on lähetetty kirje ja pyydetty 30.10.2018 vastausta, miten perusteet on kunnissa ajateltu otettavan käyttöön.
Lue lisää »

Parasta elämää - asumisen arkea Pohjois-Suomessa -seminaari 22.2.2018
Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien I&O-kärkihanke sekä ympäristöministeriö järjestivät yhteistyössä Oulussa seminaarin liittyen ikäihmisten asumiseen.
Katso seminaarin ohjelma ja videotallenne »

Asumispalveluiden kokoukset ja niiden materiaalit »

Tietoa virtu.fi:stä