Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Hyvinvointitili

Hyvinvointitili

Hanke on Lapin liiton EAKR -rahoitteinen hanke vuosille 2012-2014. Sen tavoitteena on parantaa asiakkaan mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa edistämiseen ja seurantaan, sekä lisätä asiakkaan vaikuttamismahdollisuuksia omien palvelujensa suhteen. Hankkeen hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttajana toimii Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus yhdessä alueen kuntien, kuntayhtymien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimivien tahojen kanssa.

Hankefakta

Hankefakta

Hyvinvointitili -hankkeessa kehitetään kansalaisen mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa edistämiseen ja seuraantaan. Tuloksena syntyy erityisesti sosiaalitoimeen sopivia mittareita ja testejä, joiden avulla kansalainen voi itse arvioida omaa elämäntilannettaan ja palvelutarvettaan.

Lue lisää »

HT_tili

Asiointitilin laajentaminen

Asiointitilistä kehitetään Hyvinvointitili, jonne asiakas voi tallentaa erilaisia viestejä, mittaritietoja ja muuta tarvittavaa tietoa eri järjestelmistä. Se tarjoaa tietoturvallisen paikan säilyttää omia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakirjoja.

Lue lisää »

HT_mittari_uusi

Sosiaalitoimen elämänhallinnan mittarit

Kansalaisille kehitetään oman elämän hallintaan soveltuvia mittareita ja arviointityökaluja, joiden avulla kansalainen voi itse arvioida omaan elemäntilannettaan ja palveluntarvettaan. Mittareita voi käyttää eri päätelaitteilla.

Lue lisää »

HT_tukea

Tukea asiantuntijoille

Asiantuntijoiden osaamista tuetaan sähköisten palveluiden tuottamisessa. Asiantuntijoiden osallisuuden tukemisen kautta siirretään palvelut osaksi työprosesseja.

Lue lisää »

HT_mainostaminen

Sähköiset tiedottamis- ja markkinointiratkaisut

Palveluista tiedottamiseen etsitään asiakkaat tavoittavia ratkaisuja. Tässä hyödynnetään laajasti erilaisia viestintätapoja ja –menetelmiä.

Lue lisää »


KP_logot

Tietoa virtu.fi:stä