Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä Katso edelliset uutiset Länsi-Lapissa

Katso edelliset uutiset Länsi-Lapissa

Länsi-Lapin toimintasyksy on käynnistynyt ja päiväkeskuksista Tornio ja Ylitornio toimivat jo täysillä. Tervolan Taukotupa aloittaa toimintansa syys-lokakuun vaihteessa uusissa remontoiduissa toimitiloissa, jossa myös ryhmätoimintojen käynnistäminen mahdollistuu.

Keminmaassa kokoonnutaan keskustelukahviloiden merkeissä kuukausittain syys- joulukuun aikana. Syyskuun kahvilan aiheena ovat peruspalvelut. Loka – ja marraskuussa pureudutaan eri-ikäisten kuntalaisten palveluihin ja joulukuussa keskustellaan päihde- ja mielenterveysasioista. Keskustelukahviloihin ovat tervetulleita kaikki aiheista kiinnostuneet. Tilaisuuksissa esitellään palveluiden lisäksi kehittäjäasiakas- ja kokemusasiantuntijatoimintaa.

Työntekijöille ja yhteistyökumppaneille suunnattuja verkosto- ja koulutustilaisuuksia on myös tulossa. Syyskuussa aloitellaan Länsi-Lapin alueen yhteisellä tuetun vuokra-asumisen konsultointi- ja keskustelutilaisuudella, joka pidetään Tornion terveystoimen neuvotteluhuoneessa keskiviikkona 24.9 klo 13 – 16. Asiantuntijana tilaisuudessa on Sininauhaliiton järjestölakimies Timo Mutalahti. Ennen koulutusta on mahdollisuus tutustua Tornion päiväkeskuksen (Pirkkiönkatu 7) yhteydessä oleviin tukiasuntoihin klo 10.00 alkaen.

Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkostokokous pidetään Tornion päiväkeskuksen tiloissa tiistaina 14.10 klo 13.00. Ennen kokousta osallistujilla on mahdollisuus tutustua päiväkeskuksen tiloihin ja työpajatoimintaan. Lisätietoja molemmista tilaisuuksista voi kysellä alueen kehittäjätyöntekijältä (JN 5.9).

Länsi-Lapissa on jälleen kevään aikana tapahtunut.

Tervolassa kokeiltiin keskustelukahvilatoimintaa kolmena toukokuisena tiistai-iltana. Tavoitteena oli avata keskustelu kunnan peruspalveluista ja saada palautetta kuntalasilta niiden toimivuudesta. Palautetta saatiin muun muassa asiointikuljetusten toimivuudesta, nuorten harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksien parantamisesta sekä päihdepalveluista. Keskustelukahviloiden annista tehdään kooste, joka esitellään kunnan perusturvajohtajalle kesäkuussa. Tervolan sabluunalla kokeillaan vastaavaa toimintaa myös Keminmaassa tulevan syksyn aikana.

Ylitorniolla on jatkettu toimintaa uudistetussa VäylänVoima – päiväkeskuksessa. Kesän ja syksyn aikana keskitytään ryhmätoimintojen ja niiden sisältöjen kehittämiseen, joita on aloiteltu kolmella uudella ryhmätoiminnalla. Näitä ovat PosTi (positiivisen tiedottamisen)-, perjantaiporinat- ja rentoryhmät. Kunnassa on käynnistynyt myös uusi pilotti jolla kehitetään erityistä tukea tarvitsevien päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoito- ja kuntoutuspolkua yhteistyössä Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa.

Hankkeen toiminta-alueella on aloitettu myös kaksi hankekuntien yhteistä pilottia. Nämä liittyvät päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kuntouttavan työtoiminnan käytäntöjen yhtenäistämiseen ja kehittämiseen sekä tukiasumisen henkilöstön konsultointi- ja koulutustilaisuuksiin. Kesäkuussa kuntatoimijat kokoontuvat yhteiseen kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivään Keminmaahan ja syyskuussa on mahdollista osallistua yhteiseen tukiasumisen kehittämisiltapäivään Torniossa, jossa asiantuntija-kouluttajana toimii Sininauhaliitto ry:stä Timo Mutalahti. Tukiasumisen konsultointipalaveri toteutetaan myös videovälitteisesti, joten myös muista Lapin hankekunnista on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen. Lisätietoja ja  tilaisuuksien ohjelmat päivitetään verkkosivuille kesän kuluessa (JN 4.6.2014).

Keminmaahan suunnitellaan kehittäjäasiakaskahvilaa

Keminmaan kunnassa tullaan aloittamaan kokeiluluontoisesti asiakaskahvila toiminta. Kunnassa on suunnitteilla uuden uutukaisena toimintana päiväkeskusta, joka on tarkoitettu päihderiskissä oleville, riippuvuudesta kärsiville sekä mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville kuntalaisille tai heidän omaisilleen. Päiväkeskus on tarkoitus avata syksyn 2014 aikana ja sitä ennen kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä asioiden tiimoilta.

Kehittäjäasiakas on kuntalainen, jolla on kokemukseen perustuvaa tietoa esimerkiksi päihde- ja mielenterveysasioista. Kehittäjäasiakaskahvilassa on mahdollisuus keskustella omista kokemuksista ja tuoda omia kehittämisehdotuksia esiin. Kahvila kokoontuu kunnan tiloissa kuukausittain, ja sen toiminnasta tiedotetaan tarkemmin, kun aloitusajankohta selviää. Jos olet kiinnostunut kehittäjäasiakastoiminnasta Keminmaassa, tai jossain muussa Länsi-Lapin hankkeen toimialueen kunnassa,  voit olla yhteydessä hanketyöntekijä Jaana Niskaseen (P. 0400 218 092 tai jaana.niskanen(at)poskelappi.fi)

(Keminmaa / JN 22.11.2013)

Aluetyöryhmään muutoksia

Länsi-Lapin aluetyöryhmän neljäs kokous pidettiin 10.4.2014 Torniossa. Aluetyöryhmän varapuheenjohtajaksi vahvistettiin Keminmaan vs. vastaava sosiaalityöntekijä Päivi Parpala sillä Seija Saalismaa siirtyi 1.4 alkaen Lasten Kaste-hankkeen projektipäällikön tehtäviin. Myös Ylitornion edustajissa tapahtui muutoksia kun Katja Koiviston tilalle valittiin päiväkeskusohjaaja Anniina Hanhirova.

Aluetyöryhmässä käsiteltiin meneillä olevia pilotteja ja keskusteltiin yhteisestä koulutusiltapäivästä kuntouttavan työtoiminnan osalta. Kaikissa alueen hankekunnissa kehitetään matalan kynnyksen päiväkeskustoimintaa ja niiden sisällä uudistettuja ryhmätoimintoja. Kuntouttavaa työtoimintaa kokeillaan Tornion, Ylitornion ja Tervolan päiväkeskuksissa. (JN 24.4.2014)

Keminmaan päiväkeskushanke etenee suunnitellusti

Keminmaahan suunnitteilla oleva päihteetön päiväkeskustoiminta on myötätuulessa.  Tällä hetkellä kartoitetaan toimitiloja ja suunnitellaan niihin asiakaslähtöistä tekemistä ryhmätoimintoineen. Päiväkeskuksen yhteyteen kaavaillaan myös muutaman tukiasunnon yksikköä. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. (JN 24.4.2014)

Ylitornion uusi päiväkeskus avataan 5.5

Uudistetun päiväkeskuksen avajaisia vietetään maanantaina 5.5. klo 10 – 15 välisenä aikana. Päiväkeskus on muuttanut entiseen Luovin asuntolaan, ja toimii jatkossa maanantaista perjantaihin klo 8 – 14.00 osoitteessa Alkkulanraitti 4.

Avajaisten ohjelmassa on iloista yhdessäoloa ilmaisen kahvittelun ja keittoruoan kera. Ohjelmaan sisältyy lisäksi nimikilpailun voittajan ja päiväkeskuksen uuden nimen julkistaminen, seurakunnan ja kunnan edustajien puheenvuorot sekä Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä hankkeen esittely. Avajaisiin ovat tervetulleita kaikki yhteisestä toiminnasta kiinnostuneet. Paikalla on ylitorniolaisten lisäksi myös muita Länsi- ja Tunturi-Lapin päiväkeskustoimijoita. (JN 24.4.2014)

 Tornion hyvinvointiryhmä- pilotti päättyy

Torniossa on kevään aikana kokeiltu Pohjoisen Yhteisöjen tuki, Majakka ry:n Sinikka Kähkösen toteuttamana voimavarakeskeistä Hyvinvointiryhmää. Ryhmä on koostunut päiväkeskuksen kävijöistä ja kokoontunut viidesti viikon – kahden viikon välein kevään aikana. Kokoontumisiin on sisältynyt erilaisia hyvinvointiteemoja, joista on keskusteltu ja tehty erilaisia harjoituksia. Teemoina ovat olleet esimerkiksi kiitollisuus, ystävyys ja erilaiset luontokokemukset joiden tietoisuutta on lisätty tuomalla niitä enemmän osaksi elämää. Ryhmätoiminnan tukena oli hyvinvoinnin kuntokortti johon osallistuja on voinut merkitä hyvinvointiaan edistäviä keinoja ja tapoja päivittäin. Hyvinvoinnin kuntokorttiin voi tutustua Virtu.fi sivustolla.

Ryhmä kokoontuu vapun aattona viimeisen kerran, jonka jälkeen käynnistyy pilotin arviointiprosessi. (JN 24.4.2014).

Tervolan kunnassa keskustelukahvilatoimintaa

Kahvilatoiminta toteutetaan yhteistyössä kunnan ja "Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä" hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä päihderiippuvuusriskissä olevien sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia ja osallisuutta, edistää kansalaisten omaehtoista hyvinvoinnin lisäämistä sekä parantaa työntekijöiden päihdeosaamista sekä päihdepalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Keskustelukahvila kokoontuu kolmena toukokuun tiistaina Nuorkan, eli Paakonkarin kiinteistössä olevassa toimitilassa, jossa myös Päiväkeskus Taukotupa toimii. Keskustelukahvilan tavoitteena on saada aikaan moniäänistä keskustelua hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden kehittämistarpeista. Kahvilan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tiimi, johon kuuluu kunnan sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, so-siaalialan opiskelija ja hankkeen kehittäjätyöntekijä.

Kahvila on avoinna tiistaisin 13.5 alkaen klo 16.30 – 19.00 välisenä aikana. Keskustelukahvilaan ovat terve-tulleita kaikki kiinnostuneet. Keskustelukahviloista kootaan yhteenveto, jota hyödynnetään palveluiden kehittämistyössä.

Keskustelukahvilan kokoontumisajat ja – aiheet:

13.5.2014 klo 16.30 – 19.00 Peruspalvelut

20.5.2014 klo 16.30 – 19.00 Hyvinvointipalvelut

27.5.2014 klo 16.30- 19.00 Päihteet ja päihdepalvelut

Lisätietoja; Jaana Niskanen, kehittäjätyöntekijä P. 040 835 8118 tai jaana.niskanen@poskelappi.fi

 

 Ylitornion päihde- ja mielenterveystiimi suunnittelee

Tiimin kokous pidettiin maanantaina 18.11. Tiimi on moniammatillinen ja siinä on edustus useista kunnan eri yksiköistä sosiaali- ja terveyspuolelta. Tiimi kokoontuu säännöllisesti ja pohtii erilaisia päihteisiin sekä mielenterveysasioihin liittyviä kehittämis- & toimintamahdollisuuksia. Tiimi päätti aloittaa kunnan yhteisen koulutustilaisuuden suunnittelun, joka tähtää muun muassa päihdeasioiden puheeksi ottamisen madaltamiseen. Koulutuksessa annetaan tietoa myös päihdekuntoutukseen liittyen. Koulutus päiväksi on suunniteltu tiistaita 28.1.2014 joten jos edellä mainitut asiat kiinnostavat, niin kannattaa jo nyt varata aikaa allakoista, jotta koulutuspäivä ei livahda ohi.

Ylitornio / JN 22.11.2013)

 Tornion päiväkeskuksessa tapahtuu

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat suorittavat yhteisötyön menetelmien kurssia Tornion päiväkeskuksessa. Kolmen reippaan opiskelijan ohjaamana kävijät ovat pelanneet ”Ainutlaatuinen” peliä ja kuvanneet tuntemuksiaan päiväkeskuksen toiminnasta isolle yhteiselle seinämaalaukselle, josta toimintaa voivat muutkin ihastella.

Kävijöillä oli myös mahdollisuus kirjoittaa itselleen kirjeen tulevaisuuteen. Hieno ajatus! Kirjeen voi sitten avata tulevaisuudessa, sille osoitettuna päivänä ja kirjoittaja lukaista, mitä itse halusi itselleen kertoa tuona marraskuisena, sateisena maanantaipäivänä vuonna 2013.

Kolmannen ja viimeisen maanantain sisältö on meille kaikille yllätys. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä opiskelijat meille keksivät J

(Tornio / JN 22.11.2013)

 Astma-asiaa Taukotuvalla

Tervolan uusi päiväkeskus, Taukotupa on otettu hyvin vastaan. Reilun kahden kuukauden toiminta-aikana kävijämäärä on lisääntynyt ja Taukotuvan toiminta onkin tullut tutuksi jo parillekymmenelle kävijälle. Tiistaisin aamukahdeksasta puoleen päivään avoimena olevan Taukotuvan toiminnasta vastaa moniammatillinen tiimi yhteistyössä ahkeran vapaaehtoistoimija – Anitan kanssa. Aamupuurolla vierailee vakiokävijöiden lisäksi Tervolan työpajan väkeä ja aamuyhdeksältä pienen Taukotuvan täyttää usein iloinen puheensorina.

Tiistaina 19.11 kunnan astmahoitaja Arja Mommo vieraili Taukotuvalla ja puheenaiheena oli astma, keuhkoahtauma ja sen aiheuttaja tupakka. Arja kertoi hyviä vinkkejä tupakasta eroon pääsemiseksi ja mahdollisti kävijöiden keuhkojen toimintakyvyn tarkkailua muun muassa PEF – mittareiden avulla. Antoipa Arja jokaiselle mahdollisuuden varata itselleen ajan myös tarkempiin tutkimuksiin ja moni paikalla ollut tarttuikin tilaisuuteen varaamalla itselleen ajan astmahoitajalta.

Taukotuvan moniammatillinen tiimi piti kokouksen päiväkeskuksen toimintasuunnitelman merkeissä ja sopi joulukuisesta pikkujoulu – puurojuhlasta. Sitä vietetään tiistaina 17.12 klo 8.00 alkaen. Tilaisuudessa on pieni jouluhartaus ja Tervolan seurakunta mahdollistaa puurojuhlan, joka alkaa klo 10.00 alkaen. Paikalle ovat tervetulleita kaikki Taukotuvan toiminnassa jo olevat sekä siitä kiinnostuneet!

(Tervola / JN 22.11.2013)

 Päiväkeskus Taukotupa avattiin Tervolassa

Päiväkeskus Taukotuvan avajaisia vietettiin Tervolan nuorkun (entisen kesäkahvila Kafesan) tiloissa tiistaina 17.9. Avajaispäivänä Taukotuvalla vieraili yhdeksän osallistujan lisäksi kunnan työntekijöitä päiväkeskuksen kehittämistyöryhmästä. Kävipä paikalla kunnanjohtaja Mika Simoska yhdessä sosiaalijohtaja Helena Hartikaisen kanssa katsastamassa päiväkeskuksen toimitilat.

Päivän aikana keskusteltiin osallistujien kanssa päiväkeskuksen toiminnan sisällöstä. Osallistujien mielestä tärkeintä on se, että heillä on paikka johon tulla. Mukavaa on myös keskustella toisten kanssa päivänpolttavista asioista ja lukaista uutiset päivän lehdestä kahvikupposen kera. Jatkossa Taukotuvalla on tarjolla kahvin ja teen lisäksi myös aamupalaa aamuseitsemästä lähtien.

Toiminnan mahdollistavat Tervolan kunta, Tervolan seurakunta ja vapaaehtoistoimijat. Tiistaisin avoinna olevassa Taukotuvassa on paikalla aina kahdesta kolmeen ohjaajaa, jotka koostuvat kunnan ja seurakunnan työntekijöistä, vapaaehtoisista ja Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä hankkeen kehittäjätyöntekijästä.

Tavoitteena on kehittää päiväkeskuksen toimintaa siten, että osallistujat itse ovat mukana vaikuttamassa sisältöön. Keskustelutuokioiden lisäksi Taukotuvassa voi hoitaa asioitaan tietokoneen väli-tyksellä, saada neuvontaa ja ohjausta arjen asioissa sekä osallistua erilaisiin tietovisa-tyyppisiin kisoihin ja mielekkääseen tekemiseen. Myös ryhmätoiminnot, kuten keskustelu-, vertaistuki- ja kokemuskouluttajaryhmiin osallistuminen on mahdollista.

Taukotupa on avoinna tiistaisin klo 7–11 välisenä aikana. Lisätietoja toiminnasta antaa kunnan työntekijöiden lisäksi Tervolan seurakunnan diakoni, Elina Volotinen (p. 050 437 0004) tai vapaa-ehtoistoimija Anita Oinas (p. 040 771 3798). Toimintaan ovat tervetulleita kaikki, joita oma tai läheisen päihteidenkäyttö askarruttaa. (JN 19.9.2013)

Aluetyöryhmän järjestäytyminen 

Länsi-Pohjan aluetyöryhmän järjestäytymiskokous pidettiin Torniossa 30.8.2013. Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntienedustajat keskustelivat järjestäytymiskokouksessaan päihdetyön yhteisistä ja alueellisista kehittämistarpeista. Kaikissa kunnissa ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi on nostettu matalan kynnyksen päihdetyö päiväkeskusten kautta. Monipuoliset, osallistavat ryhmätoiminnot, asiakaskehittäjätoiminta sekä henkilöstön koulutukset puheeksiottamiseen ja prosessiin sen jälkeen ovat myös kaikkien kuntien kehittämistehtävinä hankkeen aikana.

Työryhmä haluaa hankkeen avulla edistää myös alueellisten ja paikallisten yhteistyömallien kehittämistä ja moniammatillista työtä toimijoiden kanssa niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa kuin alueen eri yksiköissäkin

Aluetyöryhmä valitsi puheenjohtajakseen Mira Jussilan Torniosta ja varapuheenjohtajakseen Seija Saalismaan Keminmaan kunnasta. Puheenjohtaja edustaa aluetyöryhmää hankkeen ohjausryhmässä. Työryhmän sihteerinä toimii alueen kehittäjätyöntekijä Jaana Niskanen.

Länsi-Pohjan aluetyöryhmään kuuluvat Torniosta A-klinikan sairaanhoitaja Mira Jussila (pj), sekä sosiaalityön johtaja Anneli Karjalainen ja heidän varajäsenenään sosiaaliohjaaja, päihdetyöntekijä Pia Rantaiso. Keminmaan kuntaa edustavat johtava sosiaalityöntekijä Seija Saalismaa (vpj.) sekä mielenterveysneuvolan sairaanhoitaja Ella Halonen. Tervolaa puolestaan edustaa avoterveydenhuollon johtava hoitaja Markku Alatalo sekä sosiaalityöntekijä Tanja Tolonen.  Ylitorniolta ensimmäiseen kokoukseen osallistui mielenterveystoimiston sairaanhoitaja Katja Koivisto. Muut Ylitornion edustajat aluetyöryhmässä ovat sosiaalityöntekijä Anu Tirroniemi sekä perusturvalautakunnan jäsen Markku Antti. (JN, 10.9.2013)

Kaste-ohjelma

 
Tietoa virtu.fi:stä