Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPilotit

Hyvinvointi hakusessa –hankkeen Lapin kehittämisosiossa hanketavoitteisiin pyrittiin kunnittaisten tai alueellisten pilottien kautta. Tässä hankkeessa pilotti tarkoitti yhdessä sovittua rajattua kehittämistehtävää, jonka kesto ja koko vaihteli suuresti. Pilotti suunniteltiin ja sen toteutuminen kirjattiin erilliseen pilottipohjaan, joka toimi samalla raportoinnin, juurtumisen ja levittämisen työkaluna. Pilotteja kertyi kaiken kaikkiaan 108, joista jäi 52 toimintamallia tai muuta tuotosta. Loput olivat yksittäisiä tilaisuuksia tai valmistelu- ja juurruttamispilotteja.

ETELÄ-LAPPI
1 Virturepusta eväitä arjessa auttamiseen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
2 Ranuan kunnan päihdepalvelupolkumallinnus  TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
3 Kuka ottaa kopin? Tukea päihteettömään työtoimintaan TIIVISTELMÄ PILOTTI
4 Kehittäjäasiakasrekrytointia Ranualla ja Posiolla TIIVISTELMÄ PILOTTI
5 Päivätoiminnan suunnittelua Ranualla TIIVISTELMÄ PILOTTI
6 Puuhapäivä -päivätoiminnan käynnistäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
7 Päivätoiminnan suunnittelua Posiolla TIIVISTELMÄ PILOTTI
8 Posion Aamutuvan käynnistäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
9 Aamutupa -toiminnan jatkaminen ja sisältöjen kehittäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
10 Ehkäisevän päihdetyön vuosikello TIIVISTELMÄ PILOTTI
11 Päihdetietoa ikäihmisille Terve Taikamaa -päivässä TIIVISTELMÄ PILOTTI
12 Päihdetietoa ikäihmisille liikuntatapahtumassa TIIVISTELMÄ PILOTTI
13 Aikuissosiaalityön tilannearvio TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
14 Päihdepalvelupolkumallinnus Posiolla TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
ITÄ-LAPPI
15 Avokuntoutusyksikön käynnistäminen Kemijärvellä TIIVISTELMÄ PILOTTI
16 Korvaushoitoinfo Kemijärvellä TIIVISTELMÄ PILOTTI
17 Aikuisten naisten hyvinvointiryhmä TIIVISTELMÄ PILOTTI
18 Päihdeohjelma yhteiseksi TIIVISTELMÄ PILOTTI
19 Päihde- ja mielenterveystyöryhmä Kemijärvelle TIIVISTELMÄ PILOTTI
20 Toimintapäivät myös lauantaisin TIIVISTELMÄ PILOTTI
21 Toimintatorstai Pelkosenniemellä TIIVISTELMÄ PILOTTI
22 Toimintailtapäivä Savukoskella TIIVISTELMÄ PILOTTI
23 Kehittäjäkahvilat Kemijärvellä TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
24 Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tietojen päivitys nettiin TIIVISTELMÄ PILOTTI
25 Kirjalliset avo- ja osastokatkaisuohjeet TIIVISTELMÄ PILOTTI
26 Avo- ja osastokatkaisuohjeet ajan tasalle TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
27 Sallan päihdetyön kehittäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI
28 Kemijärven kokemusasiantuntijavalmennus TIIVISTELMÄ PILOTTI
29 Päihteidenkäytön puheeksiotto ikäihmisten kanssa TIIVISTELMÄ PILOTTI
30 Päihteidenkäytöstä puhumiseen välineitä TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
31 Opioidikorvaushoito Kemijärvelle TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
LÄNSI-LAPPI
32 Päiväkeskus Taukotupa Tervolassa TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
33 Päiväkeskus Taukotuvan toiminnan juurruttaminen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
34 Keskustelukahvila Tervolassa TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
35 Keminmaan päiväkeskus- ja tukiasumistoiminnan aloittaminen TIIVISTELMÄ PILOTTI
36 Keminmaan päiväkeskuksen käynnistäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
37 Keminmaan tukiasuntoselvitys TIIVISTELMÄ PILOTTI
38 Keskustelukahvila Keminmaassa TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
39 Päihde- ja mielenterveysneuvosto Keminmaahan TIIVISTELMÄ PILOTTI
40 Päivätoiminnan kuvaus ja miestyön esittely TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
41 Päiväkeskustoiminnan markkinointi TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
42 Hyvinvoinnin kuntokortti -ryhmä TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
43 Kehittäjäasiakastoiminta Torniossa TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
44 Päivätoiminnan kehittäminen Ylitorniolla  TIIVISTELMÄ PILOTTI
45 Ylitornion päiväkeskuksen ryhmätoiminnot TIIVISTELMÄ PILOTTI
46 KOPPIA KOPISTA -Kuntouttava työtoiminta päiväkeskuksissa TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
47 KOPPIA Tervolaan -Kuntouttava työtoiminta päiväkeskuksessa TIIVISTELMÄ PILOTTI
48 KOPPIA Keminmaahan -Kuntouttava työtoiminta päiväkeskuksessa TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
49 Tukiasumisen prosessin uudelleenavaus TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
50 Alueellinen tukiasumisen konsultointipäivä TIIVISTELMÄ PILOTTI
51 Yhteisasiakkuus äitiysneuvolassa TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
53 A-klinikan markkinointi TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
54 Vatupassi -Vaativampaa tukea tarvitsevien päihdeasiakkaiden hoitopolun mallintaminen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
55 LPSHP kokemussasiakasvalmennus TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
ROVANIEMI
56 Valtakunnalliset Opioidikorvaushoidon verkostoitumispäivät TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
57 Opioidikorvaushoito-koulutukset TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
58 Rovaniemen kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön kehittäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI
59 Haittoja vähentävän korvaushoidon määritteleminen ja aloittaminen TIIVISTELMÄ PILOTTI
60 Kaikille kuntalaisille avoin keskustelukahvila TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
61 Opioidikorvaushoitomallin päivittäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
62 A-klinikan lääkkeellisen avokatkaisumallin päivittäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
63 Ensimmäinen kehittäjäasiakasvalmennus TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
64 Rovaniemen A-klinikalla toteutettavan ajo-oikeusseurantamallin päivittäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
65 Antabus hoito-ohje TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
66 Yhteisöllinen ryhmätoiminta korvaushoidossa oleville TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
67 Puheeksiottamisen ohjelma TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
68 Päiväkeskustoiminnan sisällön kehittäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI
69 Kirjallisen hoitosopimuksen uusiminen opioidikorvaushoidossa TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
70 Kokemusasiantuntijuus ja oppilaitosyhteistyö TIIVISTELMÄ PILOTTI
71 Opas korvaushoitoon liittyen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
72 Kokemusasiantuntijuuden käyttöönotto A-klinikalla ja päihdetukiasunnoilla TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
73 Naisten keskusteluryhmä TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
74 Toinen kehittäjäasiakasvalmennus TIIVISTELMÄ PILOTTI
75 Rompun kuvapuhelinkokeilu TIIVISTELMÄ PILOTTI
76 A-klinikan toiminnan esittely ja yhteistyön vahvistaminen muiden toimijoiden kanssa TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
77 Sähköisen yhteydenottolomakkeen käyttöön ottaminen TIIVISTELMÄ PILOTTI
TUNTURI-LAPPI
78 Muonion päihde- ja mielenterveysohjelma TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
79 Aikuisten olohuone, päivätoiminnan käynnistäminen TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
80 "Aikuisten olohuone" -päivätoiminta TIIVISTELMÄ PILOTTI
81 Vertaisuudesta voimaantumiseen -naisten ryhmä TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
82 Vertaistukiryhmä päihde- ja mielenterveysongelmaisten läheisille  TIIVISTELMÄ PILOTTI
83 Kolmannen sektorin näkökulma Miepä-suunnitelmaan  TIIVISTELMÄ PILOTTI
84 Kittilän kunnan päiväkeskustoiminnan aloittaminen TIIVISTELMÄ PILOTTI
85 Kittilän päiväkeskuksen ryhmätoiminnat TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
86 Vanhempainryhmä "Vuoristorataa murrosikäisen perheessä" TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
87 Päihdevalistusinfo, yläkoulu, ammattilukio ja vanhempainilta TIIVISTELMÄ PILOTTI
MUUT
88 Päihdetyöntekijöiden vertaisryhmä    TIIVISTELMÄ PILOTTI
89 Päihdeklinikan videokonsultaatio  TIIVISTELMÄ PILOTTI
90 Päihdejärjestöt esittäytyvät TIIVISTELMÄ PILOTTI
91 Veke 1 ja Veke 2 -kehittäjätyöntekijöiden ja -asiakkaiden yhteinen… TIIVISTELMÄ PILOTTI
92 Hakusessa-työkokoukset TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
93 Sodankylän päihdetiimi TIIVISTELMÄ PILOTTI
94 Vertaiskonsultaatiota kuvapuhelimella  TIIVISTELMÄ PILOTTI
95 Sosiaalityön ohjausta, neuvontaa ja keskusteluapua kuvapuhelimella TIIVISTELMÄ PILOTTI
96 Ruoka ja riippuvuus - koulutus    TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
97 Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet -koulutuspäivä  TIIVISTELMÄ LISÄTIETOA
98 Kokemusasiantuntijakouluttajakoulutus TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
99 Päihdepalvelujen tuottajat esittäytyvät kuvapuhelimella TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
100 Päihdepalveluketju LSHP TIIVISTELMÄ PILOTTI
101 Asiakaskehittäjävideo TIIVISTELMÄ VIDEO
102 Kehittäjäfoorumit 2-3 kertaa/vuosi TIIVISTELMÄ LISÄTIETOA
103 Motivoiva työtapa TIIVISTELMÄ LISÄTIETOA
104 Riippuvuuskoulutussarja TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
105 Lapin päihdepalvelukartoitus TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
106 Puheeksioton verkkokurssi TIIVISTELMÄ LISÄTIETOA
107 Päivätoiminta näkyväksi TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
108 Saamelaiskulttuurin huomioiminen päihdetyössä TIIVISTELMÄ PILOTTI LIITTEET
109 Terveyttä Lapista -päivät TIIVISTELMÄ LISÄTIETOA
110 Kainuun hankeosio loppuraportti LIITTEET
Tietoa virtu.fi:stä