Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

virtu.fi

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Omat työkalutPääsivu virtu.fi Laskurit Utkomststödsräknare

Utkomststödsräknare

laskin

Utkomststödet är avsett för situationer där sökandens eller hens familjs inkomster och tillgångar inte räcker för de nödvändiga dagliga utgifterna. Med hjälp av räknaren kan du uppskatta dina möjligheter att få grundläggande utkomststöd. Observera dock att detta inte är ett beslut om utkomststöd. Det faktiska beslutet kan skilja sig från det resultat som räknaren ger.

Du får tilläggsinformation i stycken som markerats med Info-ikonenlisäinfo Du kan visa informationen genom att föra muspekaren på textavsnittet eller, om du använder en enhet med pekskärm, genom att röra vid textavsnittet. När du fyller i blanketten kan du lämna sådana punkter tomma som inte gäller dig.

Beloppen i beräkningsprogrammet är på 2019 års nivå.

Basuppgifter
lisäinfo Räknarens grundantagande är att du har fyllt 18 år.

Inkomster  (netto, euro per månad)
Förvärvsinkomsterlisäinfo
Dagpenninglisäinfo
Pensioner
Understöd/bidrag lisäinfo
Barnbidrag och underhållsbidrag/underhållsstöd
Övriga inkomster lisäinfo
Tillgångarlisäinfo
Inkomsterna totalt
Utgifter  (euro per månad)
Grundutgifterlisäinfo
Boendelisäinfo
Hälso- och sjukvård lisäinfo
Arbetsresorlisäinfo
Barndagvård
Övriga utgifter
Utgifterna totalt
KALKYLENS RESULTAT
Inkomster
Utgifter
Eventuellt utkomststöd
Huomautus Observera att det resultat som räknaren ger är endast riktgivande och det faktiska beslutet om utkomststöd kan skilja sig från det. Norra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området strävar efter att hålla räknaren uppdaterad, men kan inte garantera att de resultat som räknaren ger är korrekt.
SosiaalikollegaHur fastställs stödet?
Klicka här för att läsa mera.
SosiaalikollegaVilka inkomster beaktas?
Klicka här för att läsa mera.
SosiaalikollegaVilka utgifter beaktas?
Klicka här för att läsa mera.
 
Tietoa virtu.fi:stä