Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

virtu.fi

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Omat työkalutPääsivu Verkkokonsultaatio Päihdetyö Pieni lapsi ja päihteitä käyttävä äiti

Pieni lapsi ja päihteitä käyttävä äiti

Tammikuu 2008

KYSYMYS

Kysymykseni koskee raskaana olevan tai pienen lapsen äidin vakavaa päihdeongelmaa. Kuinka suhtaudutte äidin rooliin vanhempana? Pyydän vastaustanne seuraaviin kysymyksiin:

1. Millä menetelmillä lastensuojelun sosiaalityöntekijä arvioi äidin mahdollisuutta toimia kokoaikaisena lapsensa huolenpitäjänä?

2. Kuinka kauan äidille tulee antaa mahdollisuus toimia lapsensa ensisijaisena huolenpitäjänä ja kasvattajana? Eräiden asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi FAS-lapsen varhaiseen vuorovaikutussuhteeseen tulee panostaa muita lapsia enemmän, ja varautua lapsen huostaanottoon jo synnytyssairaalassa esimerkiksi kotiuttamalla lapsi äitinsä kanssa päihdeäitien ensikotiin. Siellä heidän vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen syntyä voidaan vahvistaa. Samalla huolehditaan sijaishoitajan valmistelusta mikäli äiti ei kykene rakentamaan vanhemmuuttaan riittävästi.

VASTAUS

1. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä kokoaa tietonsa useista eri lähteistä kuten äitiyspoliklinikalta, neuvolasta, asiakkaalta itseltään ja hänen verkostoiltaan. Päihderiippuvuuden toteamiseksi voidaan käyttää Audit-, DSM-IV-, ICD-10- ja MAST-testiä, jotka löytyvät Internetistä, A-klinikoilta ja päihdehoitopaikoista. Testien kohdalla on muistettava, että määrien kaunisteleminen on osa päihdeongelmaa. Lähes kaikissa neuvoloissa teetetään Audit-testi jokaiselle raskaana olevalle. Tärkeätä on se, mitä tapahtuu testin tekemisen aikana ja sen jälkeen - onko työntekijällä riittävästi aikaa ja osaamista teetättää testi sekä tarttua testin antamiin tuloksiin.
Edellisen lastensuojelulain suurena epäkohtana oli se, että suojelun ei ulottunut sikiöön. Nykyisen lastensuojelulain 10 § mukaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon viranomaisten on järjestettävä palvelut raskaana olevien naisten ja syntyvien lasten erityiseksi suojelemiseksi. Pykälä velvoittaa suojelemaan syntyviä lapsia.


2. Ajan määrittäminen koskemaan kaikkia perheitä on erittäin vaikeaa. Vastasyntyneen hoivan ja huolenpidon takaamiseksi tarvitaan usein riittävän pitkä laitosarviointi- ja -kuntoutusjakso (yli 6 kk) esimerkiksi päihdeongelmiin erikoistuneessa ensikodissa.
Lastensuojelun edellyttämä kuntoutus voi asiakkaasta tuntua pakolta. Tutustumiseen ja keskusteluihin panostamalla voidaan vähentää vastarintaa. Äidin ja lapsen välinen hyvä vuorovaikutus on aivotutkimuksin todettu olevan myös äidille "huumaava" kokemus, jota esimerkiksi ensikodissa vahvistaen edesautetaan. Raskaus ja vauvan syntymä motivoivat raittiuteen, mutta siihen tarvitaan apua. Äiti tarvitsee turvallisen paikan ja luottamuksellisen hoitosuhteen, missä rakentaa päihteetöntä identiteettiä ja vanhemmuutta. Kontrollin ja seurannan ohella äiti opettelee kehittymättä jääneitä tai päihdekeskeisen elämäntavan alle joutuneita vanhemmuuden ja arkielämän taitoja. Päihteistä irtautuminen vie vuosia.

  • Kysymykseen vastasi Virpi Filppa, päihdetyön koordinaattori, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
  • Vastaamiseen osallistuivat Ismo Järvinen, Raija Kumpula, Riitta Hakala, Satu Hoikka ja Unto Matinlompolo
Tietoa virtu.fi:stä