Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

virtu.fi

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Omat työkalutPääsivu Verkkokonsultaatio Päihdetyö Ikäihmisten päihdehuolto

Ikäihmisten päihdehuolto

29.10.2009

Kysymys

Mitä työtapoja ja menetelmiä suosittelette käytettäväksi tilanteessa, jossa on huolta vanhuksen päihteiden käytön seurauksista ja tuntuisi tarpeelliselta havahduttaa häntä pohtimaan omaa ja läheisten päihteiden käyttöä? Suositteletteko käytettäväksi samankaltaisia mini-interventiotyyppisiä lähestymistapoja kuin muunkin ikäisillä vai onko vanhusten avuksi kehitelty omia työtapoja? Voitteko vinkata joitakin esimerkkejä puheeksiottamisen ja havahduttamisen avuksi. Lisäksi olisin kiitollinen, jos voisitte kertoa missä Lapin alueella päihdeongelmainen vanhus voi saada kuntoutusta.

Vastaus

Ikäihmisen päihteidenkäytön puheeksiottaminen
Ikäihmisen kohdalla kokonaisvaltaisesti auttava ja avaava kohtaaminen on hyvä tehdä kotikäyntinä ja varata siihen riittävä aika. Päihdeneuvonta on tärkeä osa tuota kohtaamista.

Mini-interventio puheeksioton menetelmänä päihdehaittojen ehkäisyssä on todettu tehokkaaksi myös iäkkäillä. Vanhemmilla ihmisillä on usein käsityksiä ja toimintatapoja, jotka eivät vastaa esimerkiksi kemiallisia ja fysiologisia tosiasioita päihteiden käytön seurauksista. Suurkulutuksen tunnistamisessa voi auttaa seuraavat lähestymistavat: 

  • Määrä-tiheyskysymykset (kuinka paljon yleensä juotte ja kuinka usein yleensä juotte?),
  • Käyttömäärät juomalajeittain (miedot alkoholijuomat, viini, väkevät)
  • Viimeisten 2-4 viikon alkoholinkäytön määrä ja tiheys (milloin on viimeksi juonut ja kuinka paljon?)
  • Juomapäiväkirja, johon merkitään alkoholimäärät tulevien 2-4 viikon aikana.

Työntekijän on hyvä miettiä miten ottaa huolen puheeksi: miten sanoittaa huoli sekä miettiä paikkaan, aikaan ja tilaan sekä yksityisyyteen liittyviä tekijöitä. Tärkeää on, ettei työntekijä syyllistä, mutta puhuu suoraan ja moralisoimatta sekä asiakkaan kanssa yhteistä kieltä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (2006) Otetaan selvää -kirjanen helpottaa alkoholiasioista keskustelua.

Kuntoutusmahdollisuudet ikäihmisten päihteiden käytössä
Tukevana menetelmänä kotikunnan peruspalvelussa voidaan toteuttaa päihteiden käytön seurantaa. Joissakin kunnissa ikäihmisellä on käytettävissä A-klinikan tai mielenterveystoimiston palvelut ja terapiat. Sosiaalityön menetelmistä käytettäväksi sopivat esimerkiksi läheisneuvonpito, huolikartta, muistelutyö ja verkostotyö.  Päihdetyöntekijöistä osa käyttää kaikkiin ikäluokkiin samankaltaisia menettelytapoja, toki hieman soveltaen. Motivoivalla haastattelulla voidaan päästä hyvään ja herättävään keskusteluun päihteidenkäytöstä. Samalla voidaan tarkastella omaisten huolta, elleivät he ole mukana haastattelutilanteessa. AA-ryhmää voi ikäihmisellekin suositella, siellä ei ole ikärajoituksia.

Päihdetyöntekijöiden osaamisen yhdistäminen kotihoitoon antaa mahdollisuuden konsultointiin ja työn jakamiseen vanhustyön ja päihdetyön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kesken. Ikääntyneiden kohdalla voidaan tarvita pitempikestoisempaa katkaisuhoitoa, jossa pyritään tekemään muutakin kuin kohentamaan yleiskuntoa.

Oletettavaa on, että ikääntyneet päihteiden käyttäjät eivät hakeudu samalla tavalla oma-aloitteisesti päihdepalveluihin kuin esimerkiksi työikäiset. Palveluiden piiriin hakeudutaan vasta erityisissä elämän kriisitilanteissa. Sekä Lapin päihdeklinikalla että Torniolaakson Suojapirtillä on ollut ikäihmisiä kuntoutuksessa. Laitoskuntoutukseen he tulevat yleensä jonkun omaisen tai viranomaisen tahdosta ja usein tietämättä mihin ovat tulleet. Kyse on joko ongelman kieltämisestä ja sen taustalla olevasta häpeästä joutua hoitoon tai sitten heidän on vaikea ymmärtää päihdekuntoutuksen käsitettä ja sisältöä. Terveysvaaroista ja toimintakyvystä puhuminen on heille helpompaa ja sitä kautta voi lähestyä myös alkoholinkäyttöä ja sen vähentämistä tai lopettamista. Laitoskuntoutuksessa on tärkeää kohdata ihminen hänen iästään riippumatta.

Lisätietoja
 A-klinikkasäätiön Päihdelinkissä alkoholineuvonnan opas http://www.paihdelinkki.fi/alkoholineuvonnan-opas

A-klinikkasäätiön tarjoamaa koulutusta (mm. gerontologinen päihdetyö) http://www.a-klinikka.fi/koulutus/index.html

  • Vastauksen antoi kehittämispäällikkö Asta Niskala / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.
  • Vastuksen kokoamiseen osallistuivat päihde- ja mielenterveystyön konsultit Riitta Hakala, Ismo Järvinen, Merja Laitila-Ukkola, Ari Terävä ja Asta Niskala.


Tietoa virtu.fi:stä