Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Virtu.fi -palveluportaalin käyttömäärät vuodelta 2017

Virtu.fi -palveluportaalin käyttömäärät vuodelta 2017

Vuosi on taas takana ja hyvä katsoa myös taaksepäin. Vuoden 2017 aikana virtu.fi ja sosiaalikollega.fi –sivustojen käyttömäärä oli ennätykselliset 691 246 istuntoa. Käyttömäärä on suurin koko virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen (virtu.fi) historiassa. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan virtu-palveluportaalin käyttömäärien muutokset suhteessa edelliseen vuoteen. Monissa palveluissa on ollut reilua kasvua, mutta joissakin myös käyttömäärän laskua.

Virtu.fi –portaalissa on monenlaisia palveluita asiakkaille, kuntalaisille ja kansalaisille. Verkkoneuvonta on kuntalaiselle tietoturvallinen tapa saada henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta oman kunnan työntekijöiltä. Verkkoneuvonnassa oli laskua edellisestä vuodesta -53% (1042). Tähän on voinut vaikuttaa toimeentulotuen siirtyminen Kelaan, kun aikaisemmin verkkoneuvontaa käytettiin erityisesti kuntien toimeentulotuen neuvonnassa ja ohjauksessa.

Vastaavasti sähköisten lomakkeiden käyttö tiedonvälityksessä asiakkailta kuntaan on kasvanut niin palveluiden lukumäärässä kuin käyttömäärässäkin, joka kasvoi 36% (2829). Esimerkiksi uutena palveluna otettiin käyttöön vammaisen henkilön henkilökohtaisen avun tunti-ilmoitus ja sijais/tukiperheen palkkio- ja korvauslaskelman käyttö laajeni useampaan kuntaa.

Sähköinen ajanvaraus on ollut käytössä kuntien ja kuntayhtymien terveyspalveluissa. Palvelun käytössä oli kasvua 50% (156 218). Tähän on voinut vaikuttaa se, että monissa kunnissa on vaadittu laboratorion asiakkailta ajanvarauksen tekemistä. Tämän on voinut tehdä sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla.

Virtu-palvelupiste on kuntalaisen sähköisen asioinnin paikka. Palvelupisteiden verkosto on laajentunut vuoden aikana neljällä palvelupisteellä 17 ja se löytyy 14 Lapin kunnassa.

Kuvapuhelinpalveluiden lukumäärä on kasvanut 25 kpl aikaisemman vuoden 9 palvelusta. Osa palveluista on matalan kynnyksen palveluita (12) kuten Jännittäjät-kurssi etänä (Balanssi ry) ja osa on tarkoitettu asiakkaille (13) kuten Nuorisopsykiatrian yksikön etävastaanotto (LSHP) tai palvelu on sekä että kuten Kelan etäpalvelu Virtu-palvelupisteellä (Kela).

Yleinen neuvonta on luotettavaa neuvontaa ja opastusta eri aihealueista lappilaisille. Monet aihealueista ovat olleet käytössä jo useamman vuoden, mutta viime vuonna uutena palveluna aloitti Lapin koulutusneuvonta. Kokonaisuutena palvelun käytössä oli pientä laskua -16% (81).

Laskureiden avulla voi arvioida omaa elämäntilannettaan ja palveluntarvettaan. Laskureita on voinut käyttää koko Suomen alueelta, koska ne ovat käytettävissä ilman kirjautumista. Toimeentulotukilaskurin käytössä oli kasvua huimat 72% (399 548) edellisestä vuodesta. Tähän on vaikuttanut toimeentulotuen siirtyminen Kelaan, koska laskuri linkitettiin Kelan verkkosivuille ja ihmiset ohjautuivat sieltä suoraan laskuriin. Elatusapulaskurin käytössä oli myös pientä kasvua 16% (115 089).

virtu.fi –palveluportaali tarjoaa erilaisia palveluita myös ammattilaisille. Verkkokonsultaatiossa ammattilaiset voivat pyytää kirjallista konsultaatiota tietoturvallisesti asiantuntijaryhmältä. Palvelun käyttömäärät ovat kasvaneet 50% (39).

Tiedonsiirtopalvelun avulla ammattilainen voi siirtää asiakas -tai potilastietoa tietoturvallisesti toiselle ammattilaiselle. Tiedonsiirron palvelut ovat kasvaneet palveluiden lukumäärässä ja käyttömäärässä, jossa oli 31% (4591).

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) on kehittänyt sähköisiä palveluita yhteistyönä julkisten organisaatioiden, järjestöjen, yksityisten toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Kehittämistyötä on ohjannut yhdessä tekeminen, ammattilaisten ja asiakkaiden tarpeeseen vastaaminen, ratkaisujen luotettavuus ja tietoturvan huomioiminen. virtu.fi –palveluportaali on hyvä pohja, jossa sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita voidaan kehittää, käyttöönottaa ja käyttää myös jatkossa.

Alta löydät linkit 2010-2017 käyttömääriin:
Tietoa virtu.fi:stä