Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Uusi julkaisu: Sosiaalinen kuntoutuksessa

Uusi julkaisu: Sosiaalinen kuntoutuksessa

Sosiaalinen kuntoutuksessa

Yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä kansalaisten osallisuuden tukeminen edellyttävät uusien toimintamuotojen kehittämistä sosiaalityöhön ja kuntoutukseen. Sosiaalisiin tekijöihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, ja kuntoutus on tuotava kiinteäksi osaksi ihmisten arkea ja yhteisöjä.

Sosiaalinen näkökulma kuntoutuksessa tarkoittaa ennen kaikkea arkielämän sosiaalisten suhteiden, ympäristön ja yhteiskunnallisten tekijöiden huomioimista. Sosiaalityön yliopistonlehtori Jari Lindhin, kuntoutustieteen emeritaprofessori Kristiina Härkäpään ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkön toimittaman uutuusteoksen keskiössä on kuntoutuksen ja sosiaalityön rajapinnalle sijoittuva sosiaalinen kuntoutus. Teoksessa avataan näkökulmia sosiaaliseen kuntoutukseen käsitteenä sekä eri asiakasryhmien toimintakykyä tukevana työmuotona.

– Sosiaalinen kuntoutus tulisi ymmärtää yhtä tärkeänä kuin lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus. Kuntoutumisen tavoitteellisuus ja monialainen yhteistyö ovat välttämättömiä sosiaalisen kuntoutuksen onnistumiselle, Jari Lindh huomauttaa.

Sosiaalinen kuntoutuksessa -kirjassa korostetaan erityisesti vaikeimmassa asemassa olevien kansalaisten, esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, ikääntyneiden, työttömien ja vankien, kuntoutuksen kehittämistä ja tutkimusta.

– Kuntoutuksessa on tärkeää huomioida asiakkaan osallisuus, toimijuus ja vertaistuki. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa asiakkaan mahdollisuuksia selviytyä arkipäivän toimista, vuorovaikutussuhteista ja toimintaympäristön edellyttämistä rooleista, Kristiina Härkäpää toteaa.

Sosiaalinen kuntoutuksessa -teos on ajankohtainen tutkimuksellinen puheenvuoro, joka palvelee kuntoutuksen ja sosiaalityön tutkimusta sekä käytäntöjen kehittämistä.

Teksti Jari Lindh

Teoksen tiedot:
Sosiaalinen kuntoutuksessa
Jari Lindh, Kristiina Härkäpää & Kaisa Kostamo-Pääkkö (toim.)
ISBN 978-952-310-948-3
Lapland University Press 2018
345 sivua

Saatavilla verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-947-6

Tietoa virtu.fi:stä