Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Tutkimustuloksia kaupungissa asuvien saamelaisten hyvinvoinnista

Tutkimustuloksia kaupungissa asuvien saamelaisten hyvinvoinnista

Buorre eallin gávpogis -tutkimustuloksia kaupungissa asuvien saamelaisten hyvinvoinnista

Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvien saamelaisten hyvinvointia ja -palvelutarpeita on tutkittu käyttäen kulttuurilähtöisiä ja yhteisöllisiä menetelmiä. Tulosten mukaan saamen kielillä on tärkeä merkitys saamelaisten identiteetille, hyvinvoinnille ja mahdollisuuksille elää saamelaisina kaupungeissa. Kielen ohella saamelaisten keskinäiset suhteet, vastavuoroinen arjen apu sekä saamelaisyhdistysten ympärille muodostuneet verkostot luovat perustan saamelaisten kulttuuriselle kiinnittymiselle. Saamenkielisten palvelujen tilanne on huolestuttava. Eniten kaivataan inarin-, koltan ja pohjoissaamenkielisiä varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluja. Saamenkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista eniten on tarvetta terveydenhoitajan, yleislääkärin ja keskussairaalapalveluille. Lisäksi kaivataan äitiys- ja lastenneuvolapalveluille, psykososiaalisille palveluille ja ikäihmisten palveluille.

  • Heikkilä & Laiti-Hedemäki & Miettunen: Buorre eallin gávpogis: saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut kaupungissa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B 68. Tampere: PunaMusta 2019. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63895

Buorre eallin gávpogis – dutkanbohtosat gávpotsápmelaččaid buresbirgejumis

Sápmelaččaid, geat orrot sámiid ruovttuguovllu olggobealde, buresbirgejumi ja -bálvalusaid leat čielggadan servvodatlaš metodaiguin, mat vuođđuduvvojit sámekultuvrii. Bohtosiid mielde sámegielain lea dehálaš mearkkašupmi sápmelaččaid identitehtii, buresbirgejupmái ja vejolašvuođaide eallit sápmelažžan gávpogiin. Sápmelaččaid kultuvrralaš čanastagaide leat giela lassin dehálaččat maid sápmelaččaid gaskavuođat nuppiidasaset, guhtet guoimmiset veahkeheapmi árgabeaieallimis, ja fierpmadagat, mat leat šaddan sámeservviid oktavuhtii. Sámegielat bálvalusaid dilli lea fuolastuhtti. Buot eanemusat olbmot váillahit anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegielat árabajásgeassin- ja vuođđooahpahusbálvalusaid. Sámegielat sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusain buot eanemus lea dárbu dearvvašvuođadivššára, dábálaš doaktára ja guovddášbuohcceviesu bálvalusaide. Lassin váillahedje eadnivuođa- ja mánáidrávvehatbálvalusaid, psykososiála bálvalusaid ja eallilan olbmuid bálvalusaid.

Tietoa virtu.fi:stä