Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Terveiset kansallisen Syty-työryhmän kokouksesta 5.6.2020

Terveiset kansallisen Syty-työryhmän kokouksesta 5.6.2020

THL jatkaa kansallista syty-koordinaatiota budjettivaroin ja kouluttajakoulutukset ovat käynnistymässä. Koulutukset ovat jatkossa maksullisia, sillä toimintamallin edistämiseen ei ole erikseen THL:ssä varattu rahoitusta. Jatkossa tullaan järjestämään verkostotapaamisia ja työnohjausta kouluttajille. THL:ssä laaditaan parhaillaan työsuunnitelmaa vuosille 2021–2022 lastensuojelun kansallisen tason edistämisestä ja mm. Syty on suunniteltu yhdeksi keinoksi lastensuojelun kehittämiseen.

THL:ssä on meneillään myös lastensuojelun asiakirjoihin liittyvää kehittämistyötä ja ryhmässä pohdittiinkin, että olisi tärkeää yhteen sovittaa niihin systeemisen toimintamallin kehittäminen ja yksinkertaistaa lomakkeita. Myös kokemusasiantuntijat tulisi kehittämistyössä huomioida. Kansallisesti yhteinen tavoite on jatkaa systeemisen toimintamallin käyttöönottoa. Tässä tarvitaan alueellista ja valtakunnallista vuoropuhelua. Tärkeää on myös moninäkökulmaisuus. yhtenä toimintamallina tässä voisi olla yhteiskehittämöt.

Kansallisesti muodostetuissa tiimeissä on alueiden toimijoiden mukaisia ratkaisuja. Kokouksessa nousi esimerkiksi Candemin malli, joka pohjautuu akvaariotyöskentelyyn. Mallia ovat kehittäneet Tom Andersen ja Arnkil Suomessa. Perheterapeuttinen osaaminen tiimeissä puhututti. Ryhmässä pohdittiinkin lyhyempien lisäkoulutusten tarvetta. Samalla käytiin keskustelua syty-kouluttajien lisätarpeesta. Useat kouluttajat tarjoavat koulutuksiaan yksityisesti. Myös tutkimus nousi ryhmässä keskusteluun. VTR-tutkimusrahoitus tuottanee tutkimushankkeita eri puolelle Suomea, myös THL:stä käsin. Soiten edustaja mielenkiintoisesta ottaa lapset mukaan tutkimaan, lapset tutkijoina. Vantaalla on käynnistymässä tutkimusta (Petrelius ja Kantoluoto) vaikuttavuusteemassa. Tärkeää onkin, että otamme käyttöön mittareita ja pidämme syty-työtä esillä myös valtakunnallisesti.

Lisätietoja:
Jaana Jokinen, kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
040 688 8317

Tietoa virtu.fi:stä