Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Saamelaisten palvelut Saamenkielisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden sekä sivi-sote-ammattilaisten valtakunnallinen kartoitus

Saamenkielisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden sekä sivi-sote-ammattilaisten valtakunnallinen kartoitus

Saamenkielisten sote-alan opiskelijoiden kartoitus:
Suomeksi
Inarinsaameksi
Pohjoissaameksi
Koltansaameksi
Sote- ja sivi-alan työntekijöiden kartoitus:
Suomeksi
Inarinsaameksi
Pohjoissaameksi
Koltansaameksi

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikkö toteuttaa kyselyn yhteistyössä Perhekeskustoimintamalli Lappiin – integroidut monitoimijaiset palvelut perheille -hankkeen kanssa. Tulevien maakunta- ja sote-uudistusten myötä on tärkeää selvittää kattavasti saamenkielisten sivi-sote-alan osaajien ammatti- ja kielitaitoa sekä sijoittumista valtakunnallisesti.

Kysely koskee ensisijaisesti saamenkielisiä sivistys- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa sekä tulevaisuuden sote-osaajia oppilaitoksissa. Osallistua voivat kuitenkin kaikki, jotka haluavat tuoda osaamisensa saamen kielten osalta esiin. Selvityksen tuloksia käytetään maakunta- ja sote-valmistelussa kohdentamaan saamenkielisten ammattilaisten sijoittumista. Kysely toteutetaan Webropol-kyselynä ja vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Tuloksista kerromme vuoden 2019 aikana.

Kyselyyn vastaaminen ei velvoita vastaajaa mihinkään ja vastata voi joko omalla nimellä tai anonyymisti. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme EU:n tietosuoja-asetuksia. Vastauksia käsittelevät Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hankkeen kehittäjätyöntekijä, Saamelaiskäräjien sote-sihteeri, Posken saamelaisyksikön suunnittelija sekä Lapin maakunnan saamelaispalvelujen suunnittelija. Vastauksia ja yhteystietoja käytetään vain saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Vastauksia säilytetään turvallisesti salasanalla suojatulla muistitikulla. Vastaaja voi estää omien vastaustensa käytön jälkikäteen ottamalla yhteyttä Posken saamelaisyksikön suunnittelijaan.

Pyydämme vastaukset 14.12.2018 mennessä.

Kiitämme lämpimästi jo etukäteen vastauksestasi.

Lisätietoja selvityksestä antaa yhteyshenkilö:
Riitta Lehtola
riitta.lehtola@poskelappi.fi
p. 040 1626 424

lape ja saamelaiskäräjät.jpg
Tietoa virtu.fi:stä