Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Projektipäälliköksi Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle?

Projektipäälliköksi Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle?

HAKUILMOITUS PDF-muodossa

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa sosiaalityön laitoksella on avoinna
projektipäällikön tehtävä ajalle 1.10.2010–31.8.2013.
Projektipäällikön sijoituspaikka on Lapin yliopiston sosiaalityön laitos.

Projektipäällikön tehtävänä on vastata hankkeessa perustettavasta Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskuksesta, jolla tuetaan alueen korkeakoulujen välistä kehittämistyötä sosiaalialalla. Hankkeessa organisoidaan verkostomainen rakenne, jossa kehitetään työelämälähtöistä opetus-, tutkimus ja kehittämistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön, kuntien, sosiaalialan järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien välillä. Hanke nivoutuu osaksi valtakunnallista Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys – kehittämishanketta (ESR). Perustettavassa hankkeessa on yksi työntekijäresurssi Kemi–Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä. Hankkeeseen palkataan lisäksi vuoden 2011 alusta määräaikainen sosiaalityön lehtori Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen käytännön toteutumisesta projektisuunnitelman mukaisesti. Tehtävänä on vastata projektin kehittämisen kokonaisuudesta, sen hallinnosta, taloudesta, yhteydenpidosta, tiedottamisesta sekä koordinoida eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hakijalta edellytetään ylempää kor-keakoulututkintoa, sosiaalityön koulutuksen ja käytännön opetuksen tuntemusta. Hakijalle on eduksi aikaisempi kokemus hanketoiminnasta sekä hyvät neuvottelu- ja yhteistyötaidot.

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo sekä asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävään valittaessa.

Projektipäällikön palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilökunnan vaativuus-kehikon tasoihin 7-8 hakijan pätevyydestä ja aikaisemmasta työkokemuksesta riippuen. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Projektipäällikön tehtävään osoitetut hakemukset tulee toimittaa 20.9.2010 klo 13.00 mennessä osoitteeseen Lapin yliopisto, PL 122 (Kirjaamo, Yliopistonkatu 8), 96101 Rovaniemi. Hakemusasiakir-joja ei palauteta. Tiedustelut professori Anneli Pohjola etunimi.sukunimi@ulapland.fi tai 040 553 7498.

Tietoa virtu.fi:stä