Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Perheiden sekä nuorten hyvinvointi- ja osallisuuskyselyn 2018 tuloksia

Perheiden sekä nuorten hyvinvointi- ja osallisuuskyselyn 2018 tuloksia

lape_taustakuva.gif

Lapin yliopisto toteutti lappilaisten vanhempien hyvinvointi- ja osallisuuskyselyn osana Perhekeskustoimintamalli Lappiin – Integroidut monitoimijaiset palvelut -hanketta, joka on osa hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Kysely toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Kyselyyn tuli yhteensä 287 vastausta 18 kunnasta. Vastaajien ikä vaihteli välillä 21–64, mediaani-ikä oli 41 vuotta.
Alla olevasta tiedotteesta voit lukea keskeisimpiä, alustavia havaintoja vanhempien osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksista.

Lappilaisten vanhempien hyvinvointi- ja osallisuuskyselyn 2018 tuloksia »

Lapin yliopisto toteutti myös yhdeksäsluokkalaisten hyvinvointi- ja osallisuuskyselyn osana Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hanketta. Kysely toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 440, mikä on ikäluokkaan suhteutettuna hyvä. Tiedotteessa esitettyjen kysymysten vastaajamäärä vaihtelee välillä 357–423, poislukien kulttuuritaustaa koskevassa kysymyksessä, jossa vastaajamäärä on 257.
Alla olevassa tiedotteessa esitellään tiivistetysti keskeisimpiä, alustavia havaintoja nuorten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksista.

Lappilaisten nuorten hyvinvointi- ja osallisuuskyselyn 2018 tuloksia »

Tietoa virtu.fi:stä