Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Oulun seudun lasten ja nuorten hyvinvointitutkimus julkaistu

Oulun seudun lasten ja nuorten hyvinvointitutkimus julkaistu

11-, 14-, ja 17-vuotiaiden hyvinvointikysely 2010. 18-29-vuotiaiden hyvinvointikysely 2011.

Petri Kinnunen, Petri Vuorijärvi ja Arja Honkakoski.
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 35.
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2013.

Tutkimuksessa esitellään Oulun seudun 11-, 14- ja 17-vuotiaiden sekä 18–29-vuotiaiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia kahdella eri tasolla. Ensimmäisessä käydään läpi kyselyistä lähinnä taustamuuttujien kanssa ristiintaulukoimalla saatuja keskeisiä tuloksia, mistä siirrytään monimuuttujamenetelmiä käyttäen lasten ja nuorten hyvinvointikokemusten tarkasteluun yhdessä sosiaalisen, taloudellisen ja osin kulttuurisenkin kokemuksen kanssa.

Alaikäisten osalta havaitaan huolen- ja ilonaiheiden kokemuksellinen eriytyminen sekä myös aineellisen kulttuurin muutos hyvinvoinnin vaihtelun mukaan. Tulokset osoittavat hyvinvoinnin kahtiajakautumisen lisääntyvän huomattavasti täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen. Tutkimuksessa käsitellään myös alaikäisten syrjinnän ja ulkopuolisuuden kokemuksia sekä täysi-ikäisten yhteiskunnallista kiinnittymistä ja havaitaan vanhempien ammattien vaikuttavan niihin merkittävästi.  

Tutustu julkaisuun  »

Tietoa virtu.fi:stä