Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020–2022 Pohjois-Suomessa

Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020–2022 Pohjois-Suomessa

Lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen tarvitaan yhteistyötä ja tahtotila muutokselle. Palveluiden tulee rakentua aiempaa vahvemmin lasten ja nuorten ympärille saumattomaksi tukiverkoksi. Lastensuojelun monialaisen yhteistyön kehittämisellä turvataan, että asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen joustavasti, riittävän varhaisessa vaiheessa ja oikeaan aikaan, asuinpaikasta riippumatta – tarvittaessa myös sähköisesti.

Monialaisen lastensuojelun hankehakemus kirjoitettiin tiiviissä yhteistyössä Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sote-johdosta muodostetun ydinryhmän kanssa. Hakemus pohjautui Pohjois-Suomen eri palveluiden avaintoimijoiden näkemysten lisäksi osaamiskeskusten yhteisen kansallisen kyselyn vastauksiin. Näiden pohjalta hankevalmistelun työryhmä määritteli keskeiset tavoitteet lastensuojelun monialaiselle kehittämistyölle. Valmistelun aikana järjestettiin yhteinen tilaisuus alueen järjestöille.

Suunnitellun kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa monialaisen tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti. Olennaista on, että hankkeen avulla lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen vahvistuu ja kehitetyt toimintamallit varmistavat lastensuojelun lasten ja nuorten osallisuuden omissa prosesseissaan.

Lisätietoja:
Jaana Jokinen, kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
040 688 8317

Tietoa virtu.fi:stä