Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Lastensuojeluhankehakua valmistellaan

Lastensuojeluhankehakua valmistellaan

STM:n Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020–2022 -hankkeen valmistelu etenee yhdessä Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan edustajien kanssa tiiviissä aikataulussa.

STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on osa hallitusohjelmaa, jonka tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen, eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen. Nyt haettavana olevan avustuksen tavoitteena on panostaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnonalarajojen.

Erityisenä painopisteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken.

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan toimijoiden kesken. Kehittämistyön alkaessa järjestettiin maakuntien sosiaalipalveluiden johdolle yhteinen työkokous 27.4., jossa yhdessä STM:n edustajien kanssa käytiin läpi hankkeen keskeisiä tavoitteita.

Hankevalmistelun tueksi on muodostettu maakunnittain valituista edustajista pienempi ydinryhmä, joka on toiminut tiiviisti hankesuunnitelman sisällöllisen suunnittelun tukena. Ydinryhmän avulla on tarkasteltupohjoisen alueen lasten, nuorten ja perheiden on kartoitettu alueellisia tarpeita ja määritelty hankkeen keskeiset tavoitteet ja konkreettiset toimet. Tulossa on lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimijoille yhteinen työkokous 20.5. klo 8–10. Tilaisuus järjestetään Skype-kokouksena. Työkokous on tarkoitettu alueen kuntien sosiaali-, sivistys-, mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimijoille. Kokouksessa käydään läpi suunniteltuja kehittämistoimia ja rakennetaan pohjaa eri toimijoiden väliselle yhteistoiminnalle ja -kehittämiselle.

Lisätietoja:
Jaana Jokinen, kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
040 688 8317

Tietoa virtu.fi:stä