Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalut



Pääsivu uutiset Kansallisen perhekeskusverkoston kuulumiset 25.8.2020

Kansallisen perhekeskusverkoston kuulumiset 25.8.2020

THL:n perhekeskusverkoston kokous 25.8.2020

Päivän aikana käytiin läpi kaikkien alueiden perhekeskusten kehittämistyön tilanne. Perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi esitteli Sodankylän perhekeskus Sopukkaa, joka on rakentunut osaksi sote-kokonaisuutta. Harri kertoi, että yhteisellä fyysisellä tilalla on merkitystä ja sen avulla perhekeskus konkretisoituu kuntalaisille. Perhekeskuksessa on paljon tiloja hyödynnettävänä ja myös Järjestökeskus Kitinen on tärkeä kohtaamispaikka kuntalaisille.

Arja Rupponen STM:stä esitteli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen pääpiirteet. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason, sote-maakuntien, perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait. Järjestämislain 10 § tukee perhekeskuskehittämistä. Perusteluihin olisi hyvä saada maininta perhekeskuksesta yhtenä palvelukokonaisuutena. Ympäristöterveydenhuolto sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen jäisivät kuntien tehtäviksi, mutta edistämistehtävä olisi myös maakuntien tehtävä.

Asiakkaan palvelujen yhteensovittaminen on perhekeskusmallin ydintä. Mikko Huovinen STM:stä pohti mahdollisuutta yhteiseen sähköisen perhekeskuksen kehittämistyöhön. Sähköinen perhekeskus 24/7 on tavoitetila ja osaltaan tukee palveluiden saatavuutta ja yhteen nivoutumista.

Tietoa virtu.fi:stä