Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Inarin kunta avasi sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelun 14.6.2010

Inarin kunta avasi sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelun 14.6.2010

Inarin kunta avaa 14.6.2010 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkopalvelun, jolla parannetaan kuntalaisten yhteydenpitoa sosiaali- ja terveystoimeen liittyvissä asioissa. Inari on ensimmäinen kunta Lapin läänissä, joka aloittaa myös terveydenhuoltoon suunnatun verkkopalvelun yhdessä sosiaalipalveluiden kanssa.

Sähköistä neuvontaa ja palveluohjausta annetaan kuntalaisille ja Inarin kunnassa asuville. Sosiaalitoimen palveluita annetaan muun muassa toimeentulotukeen ja aikuissosiaalityöhön, lastensuojeluun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluihin, päivähoitoon, päihdehuoltoon sekä  talous- ja velkaneuvontaan liittyvissä asioissa. Terveystoimen palveluita annetaan muun muassa suun terveydenhuoltoon, terveysneuvontaan, lasten- ja äitiysneuvolaan, puheterapiaan, koulu-ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä mielenterveys- ja perheneuvolaan liittyvissä asioissa. Tiedotustilaisuudessa kysymyksiin vastaavat Inarin kunnan sosiaali- ja terveystoimen ko. asioita hoitavat työntekijät sekä UULA- hankkeen suunnittelija.

Palvelun kehittämisen taustalla on havainto siitä, että sähköpostitse tapahtuvat yhteydenotot sosiaali- ja terveystoimen työntekijöihin ovat jatkuvasti lisääntyneet. Verkkopalvelu eroaa kuitenkin monella tapaa tavallisen sähköpostin kautta tapahtuneesta asioinnista. Verkkopalveluun kuuluu asiakkaan sähköinen tunnistaminen esimerkiksi pankkitunnuksilla ja se tapahtuu salatussa yhteydessä. Hyvän tietoturvan ansiosta kuntalaiset voivat kysyä luottamuksellisesti neuvoja henkilökohtaisissa arkielämän tilanteissa ja ongelmissa. Verkkoneuvojat voivat niin ikään antaa kysyjälle henkilökohtaisen, yksilöidyn vastauksen ja kysyjä saa halutessaan matkapuhelimeensa ilmoituksen hänelle saapuneesta vastauksesta. Henkilökohtainen neuvonta ei ole mahdollista tavallisessa sähköpostissa siihen liittyvistä tietoturvaongelmista johtuen. Suurin osa sosiaali- ja terveystoimen palveluista on jatkossakin sellaisia, että ne edellyttävät henkilökohtaista tapaamista asiakkaan ja työntekijän välillä. Asiakkaan kohtaaminen, henkilökohtainen palvelu ja perinteinen asiakkuus ovat edelleen palvelutoiminnan perusta, jonka ympärille uudet palvelumallit sovitetaan. Toistaiseksi
verkkopalveluyhteydellä ei voi laittaa asioita vireille, esimerkiksi lähettää toimeentulotukihakemusta. Sähköinen hakeminen voi olla mahdollista vähän myöhemmin.

Inarin kunnassa avattu sosiaali- ja terveystoimen verkkopalvelu on kehitetty yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön ja Mawell Oy.n kanssa. Mawell Oy on kotimainen yritys,joka on keskittynyt uuteen tietoteknologiaan perustuvien terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Verkkopalvelua kehitetään osana UULA Uudet palvelut ja toimintamallit Lapissa – hanketta, jossa pyritään sosiaali- ja terveysalan sähköisten palveluiden kehittämiseen. Vuoden 2010 loppuun kestävä hanke on EU.n ja kohdekuntien rahoittama.

Linkki sosiaali- ja terveystoimen verkkopalveluun on http://www.inari.fi/web/index.php?id=1977


Lisätietoja:
vs. sosiaalityön johtaja Mikko Keränen
sosiaalitoimen palvelut
gsm 040-582 6902
mikko.keranen@inari.fi

Avohoidon johtaja Mirja Laiti
terveystoimen palvelut

gsm 040-844 5627
mirja.laiti@inari.fi

suunnittelija Maarit Pirttijärvi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö/UULA-hanke
gsm 040 544 0524
maarit.pirttijarvi@poskelappi.fi

Tietoa virtu.fi:stä