Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Hankejohtajille töitä tarjolla!

Hankejohtajille töitä tarjolla!

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on hakenut valtionavustusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ja Sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun. Hankkeiden hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Kolpeneen palvelukeskuksen ky hakee hankkeisiin hankejohtajia, sillä ehdolla, että STM myöntää rahoituksen. STM on luvannut tehdä rahoituspäätökset hankkeisiin 30.6.2020.

Haemme HANKEJOHTAJAA Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen ajalle 1.8.2020–31.12.2022, mikäli STM myöntää rahoituksen hankkeeseen.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksilla vuosina 2020–2022. Ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman päätavoitteet ovat:

 • palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
 • kustannusten nousun hillitseminen.
Lapin tulevaisuus sote-keskus -hankkeessa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa, lasten ja nuorten palveluissa huomioiden myös saamenkieleen ja -kulttuuriin liittyvät asiat. Hankejohtaja vastaa koko hankekokonaisuudesta ja tekee tiivistä yhteistyötä myös rakenneuudistushankkeen toimijoiden kanssa.

Haemme HANKEJOHTAJAA Lapin sote-rakenneuudistus -hankkeeseen ajalle 1.8.2020–31.12.2021, mikäli STM myöntää rahoituksen hankkeeseen.

Sote-rakenneuudistusta tukevassa alueellisessa valmistelussa Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta myönnetään erityisesti sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, esimerkiksi

 • ohjauksen kehittämiseen
 • palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan
 • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn
 • palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen
 • tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen ja
 • muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.
Avustuksilla tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä.

Lapin Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu (1.1.2020–31.12.2021) muodostuu kolmesta osa-alueesta:

   1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio
   2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
   3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.
  Hankejohtaja vastaa koko rakenneuudistuksen hankekokonaisuudesta ja vapaaehtoisen alueellisen valmistelun organisoinnista. Hankejohtaja valmistelee yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa tarvittavat toimielimet ja ryhmät maakunnallisen valmistelun tueksi (mm. poliittiset ja tarvittavat viranhaltijaryhmät). Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Lapin tulevaisuuden sote-keskushankkeen kanssa.

  Tehtäviin valittavilla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tulevaisuuden sote-keskushankkeen hakijalta edellytetään kokemusta sote-kehittämistehtävistä, johtamisesta, eri verkostojen vetämisestä, sekä käytännön työstä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Rakenneuudistushankkeen hakijalta edellytetään kokemusta kehittämistehtävistä, johtamisesta, palvelurakenteista, tietojohtamisesta, toimintatapojen ja –prosessien uudistamisesta kuntarakenteissa. Valittavan työntekijän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän rahoituksen puitteissa. Hakuaika tehtäviin päättyy 19.6.202 klo 15.00 mennessä. Tavoitteena on, että hakijoiden haastattelut pidetään jo viikolla 26.

  Hakuilmoitus PDF-muodossa

  Hakemukset liitteineen, joita ei palauteta, osoitetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle osoitteeseen: kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi tai Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi. Lisätietoja: Kolpeneen palvelukeskuksen ky, kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari 040 160 2410 ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö 040 570 2844.

  Tietoa virtu.fi:stä