Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu UULA Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

UULA-projektin yhtenä kehitettävänä palvelukokonaisuutena on internetissä toimiva virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, jossa kuntalaiset voivat asioida sähköisesti terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Asiakkaat kirjautuvat palveluun HST-kortilla tai pankkitunnuksia käyttäen, joten asiointi on turvallista. Tavoitteena on, että asiakkaan on mahdollista hoitaa koko asiointiprosessi sähköisesti, hän voi mm. saada neuvontaa, laittaa asioita vireille, varata aikoja, vastaanottaa tiedoksiantoja sekä seurata asiansa käsittelyn vaiheita. Lisäksi asiakas voi asioida palvelussa myös videoneuvottelun välityksellä. Näin sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus paranee ja kuntalaisten asiointi sosiaali- ja terveystoimessa helpottuu. Virtuaalinen palvelu ei korvaa henkilökohtaista palvelua, vaan tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden asioida ”etänä” niin halutessaan. Sähköisille palveluille on olemassa todellinen ja akuutti tarve: kuntalaiset ovat tottuneet verkkoasiointiin ja vaativat sähköisen asioinnin mahdollisuuksien lisäämistä myös kunnallisissa palveluissa. Erityisen tärkeä sosiaali- ja terveystoimen sähköisen asioinnin mahdollisuus on pitkien välimatkojen Lapissa.

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kehittäminen perustuu Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Posken) tekemään kehitystyöhön. UULA-projektin alkaessa perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvontapalvelu oli jo lähes 100 000 lappilaisen käytössä (Kemijärvi, Rovaniemi ja Tornio). Verkkoneuvontaa ja palveluohjausta on mahdollista saada esimerkiksi aikuissosiaalityön ja toimeentulon kysymyksissä, lasten ja perheiden palveluihin, päivähoitoon ja vanhus- ja kotipalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Verkkoneuvonta on valmis toimintamalli, jota voidaan välittää ja levittää Pohjois-Suomen alueella. UULA-projektin alkaessa Poske päivitti ja yhdisti verkkoneuvonnan- ja konsultaation tekniset järjestelmät uuteen Mawell S7 -järjestelmään, jossa on kysymys–vastaus -toiminnallisuus sekä sähköisiä lomakkeita. Uusi tekninen järjestelmä loi mahdollisuuden asiakas- ja asiantuntijapalveluiden edelleen kehittämiseen sekä uusien toiminnallisuuksien lisäämiseen tarvittaessa.

Kehittämis-ja kokeilutoiminta UULAssa

Syksy 2009 -kevät 2010

Keväällä 2009 avattiin yhteinen virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus osoitteessa http://www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi. Sivustolle suunniteltiin uusi graafinen ilme sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin tarpeisiin. Sivustolla on kysymys-vastaus -toiminnallisuuteen sekä sähköisiin lomakkeisiin perustuvat palvelut sekä asiakkaiden että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

  • Asiakkaille on tällä hetkellä tarjolla perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta neljässä kunnassa. Syksyllä 2009 sosiaalitoimen verkkoneuvontaa laajennetaan uusiin kuntiin. Tavoitteena on laajentaa palvelut myös terveydenhuollon käyttöön: avata opiskeluterveydenhuollon palvelut Kemiin ja Tornioon, sekä laajentaa palvelu koskemaan myös työterveyshuoltoa ja kansalaisten ns. yleistä terveydenhoitoa.
  • Asiantuntijat käyttävät virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen asiantuntijasivustoa, eKollega-palvelua asiakkaiden kysymyksiin vastattaessa. Posken ylläpitämä verkkokonsulttipalvelu on siirretty käytettäväksi asiantuntijaosioon. Verkkoneuvojat ja -konsultit on perehdytetty uuden järjestelmän käyttöön. Lisäksi verkkoneuvojilta on kerätty arviointitietoa aikaisemman palvelun käytöstä.
  • Syksyllä avataan sosiaalitoimeen kaksi uutta pilottipalvelua: tiedonsiirto sosiaalipäivystykseen sekä hae työparia -palvelu. Terveydenhuollon pilotti, kuntoutusohjauksen moniammatillinen verkkoympäristö on myös ollut käytettävänä asiantuntijaosiossa. Palvelu on nyt arviointivaiheessa.

Virtuaalista sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta esiteltiin ja kehittämiskohteita tarkennettiin kuntien kanssa UULAn tekemillä kuntakäynneillä huhti – kesäkuussa 2009. Syksyllä kehittämistä jatketaan kysymys- vastaus -toiminnallisuuden lisäksi uusilla ominaisuuksilla

  • Ajanvarauspalvelu kilpailutetaan ja integroidaan tarvittaessa palveluympäristöön.
  • Sähköisiä lomakkeita kehitetään eri käyttötarkoituksiin, mm. sähköinen asiointi sekä tilastointi.
  • IP-videoneuvottelujärjestelmää kehitetään yhteistyössä Arctic Connect -yrityksen kanssa. Tavoitteena on palvella asiakkaita sekä kertaluontoisesti että pitempikestoisesti videoneuvottelua hyödyntäen virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kautta.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden sisällöllinen kehittämistyö aloitetaan yhdessä kuntien verkkoneuvojien kanssa. Terveydenhuollon projektintyöntekijä aloittaa syyskuussa 2009 ja tukee palveluiden sisällöllistä kehittämistyötä yhteistyössä kuntien työntekijöiden kanssa. Kehittämistyön perustella tarkennetaan, mitä kehittämistarpeita vuodelle 2010 on. Kehittämisyhteistyötä tullaan tekemään alueella toimivien hankkeiden, esim. Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hankeen kanssa.

Syksy 2008 - kevät 2009

Vuonna 2008 sosiaalitoimen kehittäminen UULA-projektissa aloitettiin uuden teknisen järjestelmän, S7:n käyttöönotolla. Poske hankki S7- järjestelmään Vetuma-tunnistuspalvelun käyttäjille. Järjestelmään määriteltiin ja hankittiin UULAn tuella uusi ominaisuus, palautejärjestelmä, joka mahdollistaa asiakaspalautteen keräämisen ja seurannan. Verkkoneuvontaprosessi mallinnettiin projektityöntekijöiden toimesta. Verkkoneuvontapalvelusta tehtiin myös arviointi, projektityöntekijä Yrjö Nikunlassi julkaisi Sosiaalitoimen verkkoneuvonta tutkimuksen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarjassa. Kemin sosiaalipalveluiden verkkoneuvonnan avaus aloitettiin syksyllä 2008 henkilökunnan koulutuksella ja materiaalin valmistelulla. Palvelu avattiin uuteen järjestelmään tammikuussa 2009.

Terveydenhuollon osalta käyttöönotto aloitettiin suunnittelutyöllä. Tällä selvitettiin, avataanko terveydenhuollon osuus Posken ylläpitämään järjestelmään vai hankitaanko terveydenhuollon tarpeisiin oma järjestelmä. Projektiryhmä ohjeisti toukokuussa 2008 odottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen neuvottelukunnan selvitystä turvallisesta hoitoviestialustasta. Kilpailutus päätettiin siirtää syksyyn ja jatkaa toiminnallista määritystä. Syyskuun projektiryhmässä päätettiin kartoittaa terveydenhuollon tarpeita tarkemmin. Joulukuussa 2008 järjestettiin terveydenhuollon ammattilaisille ja toimijoille suunnattu työpaja, jonka tuloksena nousivat esiin seuraavat tarpeet: kysymys-vastauspalvelu (verkkoneuvonta), ajanvaraus, sähköiset lomakkeet ja virtuaalinen asiakaspalvelu. Kysymys-vastauspalvelu ja ajanvaraus päätettiin kilpailuttaa ja kartoittaa sähköisten lomakkeiden osalta mahdollisuuksia hyödyntää olemassa olevia tekniikoita. Virtuaalista asiakaspalvelua kehitetään yhdessä sosiaalitoimen kanssa.

Tietoa virtu.fi:stä