Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu UULA Tietoturvan ja tietosuojan koulutus- ja oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan koulutus- ja oppimisympäristö

Uudet sähköiset toimintatavat luovat lisää haasteita työntekijöiden tietoturva- ja tietosuoja-osaamiselle. UULAn yhtenä tavoitteena on kuntien ja sairaanhoitopiirien tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen ja perusteiden läpikäynti. Tavoitteena on turvata kuntien ja sairaanhoitopiirien työntekijöille tietty osaamistaso tietoturvassa ja -suojassa, koska työntekijät ovat tekemisissä salassa pidettävän tiedon kanssa.

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristo toimii internet-selaimen kautta. Oppimisympäristössä on kaksi tasoa:

  • Perustasossa käydään läpi tietoturvan ja tietosuojan yleiset periaatteet, käytännöt sekä salassapito. Tämän tason suorittavat kaikki, jotka eivät ole suoranaisesti tekemisissä potilas- ja/tai asiakasasiakirjojen kanssa.
  • Vaativassa tasossa käydään edellä mainitun lisäksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvä keskeinen lainsäädäntö. Tämän tason tekevät kaikki työntekijät, jotka ovat tekemisissä potilas- ja/tai asiakasasiakirjojen kanssa.

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristön käyttöönotto

Syksyllä 2008 projektissa kilpailutettiin tietoturvan ja -suojan oppimis- ja koulutusympäristön EU-ohjeistuksen mukaisesti. Tarjoukset saatiin kolmelta toimittajalta. Valinnassa päätettiin hankkia ympäristö Granite Partners Oy:ltä. Oppimisympäristön sisällön suunnitteluun palkattiin asiantuntijoiksi dosentti Mirva Lohiniva-Kerkelä Lapin Yliopistosta sekä erikoissuunnittelija Anne-Mari Knuuti Lapin lääninhallituksesta. Asiantuntijat ja tiimin jäsenet muokkasivat ympäristön sisältöä sekä laativat ympäristöön konkreettisia esimerkkejä käytännön työelämästä. Muokkauksen tavoitteena oli saada oppimisympäristö sellaiseksi, että työntekijät kokevat ohjelman läpikäymisen mielekkääksi ja saavat siitä tietoa työelämässä vastaan tuleviin tilanteisiin. Oppimisympäristön muokkaus tehtiin kevään 2009 aikana.

Kuntien työntekijöille tiedotettiin tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristöstä keväällä 2009 UULAn kuntakäyntien yhteydessä. Kuntien tehtäväksi tuli nimetä tietosuojavastaava/-t, jos ei sitä vielä oltu nimetty. UULA-projekti järjesti kesäkuussa yhteisen tilaisuuden kuntien ja sairaanhoitopiirien tietosuojavastaaville.

Päivän aikana osallistujille esiteltiin oppimisympäristö ja sovittiin käytännön toteutuksesta:

  • Tietosuojavastaavat toimittavat ryhmäjaon kunnistaan/sairaanhoitopiireistään ja nimeävät ryhmille vastuuhenkilöt.
  • Tietosuojavastaavat ”kouluttavat” ryhmien vastaavat, jotka sitten vievät tietoa eteenpäin omille ryhmilleen.
  • Ryhmävastaavat huolehtivat, että heidän ryhmiensä kaikki jäsenet käyvät läpi oppimisympäristön.
  • Tietosuojavastaavat saavat raportit ryhmien osaamisesta. Tietosuojavastaavat toimittavat palautteen ryhmävastaaville, jotka sitten käyvät sen läpi ryhmiensä kanssa.
  • Tietosuojavastaavat/ryhmävastaavat pystyvät palautteen avulla miettimään ja suunnittelemaan tarvittavaa lisäkoulutusta henkilöstölleen.

Elokuun alusta kunnat ja sairaanhoitopiirit aloittavat tietoturva ja -suojan oppimisympäristön läpikäymisen työntekijöiden kanssa. UULA:n työntekijät tekevät käyttöohjeen ympäristöön sekä ”tietopaketin” tietosuojavastaajille, jotta heidän on helpompi ”jalkauttaa” ympäristöä eteenpäin. UULAn työntekijät toimivat tarvittaessa tietosuojavastaavien tukena jalkauttamisessa.

UULA-projekti vastaa ensimmäisen vuoden kustannuksista. Jatkossa kustannukset jakautuvat kuntien ja sairaanhoitopiirien kesken (n. 7000 käyttäjää; 21 kuntaa, kaksi sairaanhoitopiiriä ja Kolpene). UULA:n tekemä sopimus Granite Partnersin kanssa on voimassa kolme vuotta.

Tietoa virtu.fi:stä