Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Tiedon tuottaminen

Tiedon tuottaminen

2010-luvun alussa ollaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanteessa, jossa on laaja-alaisia muutostarpeita palvelujen organisoimisessa ja tuottamistavoissa. Myös kuntarakenne on voimakkaassa muutoksessa. Muuttuva palvelurakenne edellyttää paikallisesti, seudullisesti ja maakunnallisesti tuotettua sosiaali- ja terveysalan tietoa sekä tiedontuotannon sisällöllistä ja menetelmällistä kehittämistä. Ilman sitä kansalaisten hyvinvoinnista, palvelutarpeista, palvelujen vaikuttavuudesta tai kustannustehokkuudesta ei saada riittävästi tietoa hyvinvointipoliittisen strategiatyön ja hyvinvointia koskevan päätöksenteon perustaksi.

Tiedon tuottamisen sivut päivitetty viimeksi 10.9.2014.

kartta_ps_nelio.gif

Alueellinen hyvinvointitieto

Kansalaisten elämisen kontekstien ja palvelurakenteen muuttuminen edellyttävät ajanmukaista alueellista tietoa kansalaisten hyvinvoinnista ja palvelutarpeista sekä palvelujen vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta.

 

vaikuttavuus

Käytäntöjen ja menetelmien vaikuttavuus

Palveluista tuotettava tieto on palveluiden vaikuttavuuden välttämätön edellytys. Palveluiden käyttäjillä on oikeus vaikuttaviin ja parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuviin palveluihin.

oppilaitosyhteistyö

Oppilaitosyhteistyö

Tiedon tuottaminen ja analysointi vaativat resursseja. Oppilaitosyhteistyön avulla voidaan tuottaa sekä sosiaalialan käytäntöjen että opetuksen tarpeisiin yhä monipuolisempia aineistoja ja syventää niiden analysointia.

 

KP_kioski

Teknologian hyödyntäminen

Erilaisten teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen auttaa monipuolistamaan tiedon tuottamista ja mahdollistaa erilaisten toimijoiden ottamisen mukaan tiedon tuottamiseen. Samalla aineistojen analysoitavuus ja käytettävyys paranevat.

 

Tietoa virtu.fi:stä