Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Saamelaisten palvelut yhteiskunta VEHÁDATÁITTARDEADDJI - VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU

VEHÁDATÁITTARDEADDJI - VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU

Vehádatáittardeaddji lea eiseváldi, gean bargun lea ovddidit etnihkalaš unnitloguid ja olgoriikka olbmuid sajádaga, ovttaveardásašvuođa ja vuoigatvuohtadorvvu sihke buriid etnihkalaš gaskavuođaid Suomas.
Vehádatáittardeaddjái sáhttá váldit oktavuođa ovdamearkkadihte dalle, jos lea ieš vásihan etnihkalaš vealaheami dehe lea muđuid fuobmán dakkára dáhpáhuvvat. Vealahandáhpáhusain ja eará gažaldagaid olis sáhttá čuojahit vehádatáittardeaddji doaimmahaga áššehasbálvalussii. Sáhtát doaimmahit reivve dehe rávdnjeboastta maiddái iežat eatnigillii, goas vehádatáittardeaddji doaimmahat jorgalahttá reivve. Dát ii dagat áššehassii goluid.
Vehádatáittardeaddji bearráigeahččá ovttaveardásašvuohtalága mielde etnihkalaš vealatkeahttávuođa ollašuvvama ja olgoriikka olbmuid vuoigatvuođaid ollašuvvama. Vehádatáittardeaddji bargá ja váikkuha sierra vugiid mielde etnihkalaš vealaheami eastadeamái ja ovttaveardásašvuođa ovddideapmái sihke áđđa –čealkamusaid ja oainnuid vealaheami birra.
Vehádatáittardeadji ruovttusiidduin oažžu dieđuid vehádatáittardeaddji doaimmá birra sihke vuođđodieđuid etnihkalaš vealaheami birra:
http://www.ofm.fi/smn/ovd_sij_o
Ucceeblohováldálâš
http://www.ofm.fi/smn/ovd_sij_o
Minoritettåskkooumaž
http://www.ofm.fi/sms/ouddseidd

Vähemmistövaltuutettu
Vähemmistövaltuutettu on viranomainen, jonka perustehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. Vähemmistövaltuutetun puoleen voi kääntyä esimerkiksi jos on omakohtaisesti kokenut etnistä syrjintää tai on muuten havainnut sitä tapahtuvan. Syrjintätapauksissa ja muissa kysymyksissä voi soittaa vähemmistövaltuutetun toimiston asiakaspalveluun 071 878 8666 arkisin klo 10-12 välisenä aikana.
Vähemmistövaltuutetun kotisivuilta saa tietoa vähemmistövaltuutetun toiminnasta sekä perustietoa etnisestä syrjinnästä, siihen puuttumisesta Suomessa.
www.vahemmistovaltuutettu.fi/intermin/vvt/home.nsf/pages/index1

Tietoa virtu.fi:stä