Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Saamelaisten palvelut yhteiskunta SUOMA VUOĐĐOLÁHKA – PERUSTUSLAKI 731/1999

SUOMA VUOĐĐOLÁHKA – PERUSTUSLAKI 731/1999


2. logu
Vuođđovuoigatvuođaid
17 § 3

Sápmelaččain álgoálbmogin sihke romanain ja eará vehádatjoavkkuin lea vuoigatvuohta bajásdoallat ja ovddidit iežas giela ja kultuvrra. Sápmelaččaid vuoigatvuođas geavahit sámegiela eiseválddiin ásahuvvo lágain.

11. logu
Hálddahus ja iešráđđen
121 § 4

Sápmelaččain lea sámiid ruoktoguovllus giela ja kultuvrra guoski iešráđđen dan mielde go lágain ásahuvvo.

2. luku
Perusoikeudet
17§ 3

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla.

11. luku
Hallinto ja itsehallinto
121§ 4

Saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731


Tietoa virtu.fi:stä