Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Saamelaisten palvelut yhteiskunta SÁMEDIGGI – SAAMELAISKÄRÄJÄT

SÁMEDIGGI – SAAMELAISKÄRÄJÄT


Sámediggi lea sámiid álbmotválljen orgána. Sosiála- ja dearvvasvuohtalávdegotti bargun lea ovddidit sámiid vuoigatvuođaid ja sajádaga Suoma sosiála- ja dearvvasvuohtafuolahusortnegis. Dat valmmaštallá sámedikki sosiála- ja dearvvasvuohtapolitihkalaš evttohusaid, álgagiid, cealkámušaid ja bealiváldimiid.
Stáhta bušeahtas (váldoluohkká 33, STM) lea várrejuvvon sámegielat sosiála- ja dearvvasvuohtabálvalusaid sihkkarastimii sierra stáhtadoarjja. Sámediggi vástida dan čuoziheamis ja juohkimis sámeguovllu gielddaide sámegielat sosiála- ja dearvvasvuohtabálvalusaid fállamii buot sámegielain. Stáhtadoarjjavirgeoapmahažžan doaibmá Lappi guovlohálddahusvirgedoaimmahat. Stáhtadoarjagiin dorjojit mearkkašahttiláhkai sámeguovllu gielddat ee. sámegielat beaivedivššu/giellabeassedoaimma, sosiála- ja bearašbarggu, ruoktobálvalusdoaimma ja maiddái sámegielat dearvvasvuohtabálvalusaid ordnemis.
Lávdegoddi doaibmá maiddái Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáža sámeossodaga stivrenjoavkun.
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=69
Anarâškielân:
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=69&lang=anaras
Nuõrttsää’m:
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=69&lang=nuortta

Saamelaiskäräjät on saamelaisten edustuksellinen itsehallintoelin. Sosiaali- ja terveyslautakunnantehtävänä on edistää saamelaisten oikeuksia ja asemaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä. Se valmistelee saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyspoliittiset esitykset, aloitteet, lausunnot ja kannanotot.
Valtion talousarviossa (pääluokka 33, STM) on osoitettu saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen erillinen valtionavustus. Saamelaiskäräjät vastaa sen kohdentamisesta ja jaosta saamelaisalueen kunnille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi kaikilla saamenkielillä. Valtionapuviranomaisena toimii Lapin aluehallintovirasto. Valtionavustuksella tuetaan merkittävällä tavalla saamelaisalueen kuntia mm. saamenkielisen päivähoidon/kielipesätoiminnan, saamelaisen sosiaali- ja perhetyön, kotipalvelutoiminnan sekä saamenkielisten terveyspalvelujen järjestämisessä.

Lautakunta toimii myös Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön ohjausryhmänä.
http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=69&lang=finnish


Tietoa virtu.fi:stä