Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutMELA

Eanadoallofitnodatolbmuid ealáhatlágádus - Mela - dikšu eanadoallofitnodatolbmuid bargoealáhatdorvvu. Mela áššehassan leat Suoma buot boazodoallit, eanadoallit, guolásteaddjit ja vuovdeeaiggádat. Eanadoallofitnodatolbmuid bargoealáhatdorvu mearrašuvvá eanadoallofitnodatolbmuid ealáhatlága (MYEL) mielde ja dan vuođđun lea MYEL-oadju.
Mela ovddut addet dorvvu buot eallindilálašvuođain. Bargoahkásaš áššehasa dorvun leat buohcanbeaiveruhta ja MATA-bárteoadju. Bargonávccahis dahje ahkeolmmoš sáhttá báhcit MYEL-bargoealáhahkii.
Mela bálvala maiddái sámegielain. Don sáhtát várret sámegielat dulkka fárrui, go doaimmahat áššiidat báikkálaš Mela-áššealbmá luhtte. Sámegiela dulkka goluid máksá Mela. Maiddái Mela mearrádusaid fidne dárbbu mielde sámegillii jorgaluvvon hámis.
Lássidieđut gávnnat Mela interneahttasiidduin:
http://www.mela.fi/526/Eanadoallofitnodatolbmuid-ealhatlgdus---Mela

Maatalousyrittäjien eläkelaitos – Mela - hoitaa maanviljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien lakisääteistä työeläkevakuutusta. Melan asiakkaina ovat kaikki Suomen näiden alojen yrittäjät. Mela huolehtii asiakkaidensa työeläkkeistä, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusta, luopumistuesta, Mela-sairauspäivärahasta sekä työturvallisuusopastuksesta.
Mela palvelee myös saamenkielellä. Varaa saamenkielinen tulkki mukaan, kun asioit paikallisen Mela-asiamiehen luona. Mela maksaa tulkkauskulut. Myös Melan päätökset voidaan tarvittaessa toimittaa saamenkielelle käännettyinä.
Lisätietoja löydät Melan kotisivuilta:
http://www.mela.fi/Tietoa-Melasta

Mela ruovttusiidduin gávnnat maid dehalaš skovit ja brošyrat sámegillii:
Melan kotisivuilta löydät myös saamenkielisiä lomakkeita ja esitteitä:
http://www.mela.fi/526/Eanadoallofitnodatolbmuid-ealhatlgdus---Mela/529/Skovit/Skovit
http://www.mela.fi/526/Eanadoallofitnodatolbmuid-ealhatlgdus---Mela/529/Broyrat/Broyrat


Tietoa virtu.fi:stä