Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Saamelaisten palvelut yhteiskunta MÁNÁIDÁITTARDEADDJI - LAPSSIAINVALTUUTETTU

MÁNÁIDÁITTARDEADDJI - LAPSSIAINVALTUUTETTU

Mánáidáittardeaddji ovddida máná vuoigatvuođaid ollašuvvama Suomas. Bargu vuođđuduvvá UN:a máná vuoigatvuođaid soahpamuššii, man ollašuvvama mánáidáittardeaddji árvvoštallá almmolaš servodatpolitihkalaš ja láhkaásahandásis.
Mánáidáittardeaddji ii čoavdde ovttaskas mánáid dehe bearrašiid áššiid iige sáhte rievdadit eará virgeolbmuid mearrádusaid. Mánáidáittardeaddji bargun lea ovddidit máná ovddu ja vuoigatvuođaid ollašuvvama almmolaš servodatlaš dásis ovttas eará seamma suorggis bargi doibmejeddjiiguin. Ovttasbargoguoimmit leat eará virgeolbmot, gielddat, girkut, searvvit, dutkit ja eará mánáidpolitihkain bargi instánssat ja suorggi áššedovdit.
Mánáidáittardeaddji váikkuhanbarggus vuolggasadjin leat mánáid oaivilat ja oktavuohtaváldimat mánáid vuoigatvuođaide ja buresveadjimii gullevaš áššiin. Oktavuođa sáhttá váldit neahttasiidduid bokte dehe reivviiguin.
Lássidieđut gávnnat mánáidáittardeadji interneahttasiidduin:
http://www.lapsiasia.fi/se/ovdasiidu
Liŋkkat mánáidáittardeaddji doaimmahaga almmustahttimiidda:
http://www.lapsiasia.fi/se/materiala
• Sámi mánáid ja nuoraid oassálastinvuoigatvuohta ja váikkuhanvuoigatvuohta
• Sámi mánáid buresveadjin ja sin vuoigatvuođaid ollašuvvan Suoma sámeguovllus
• "Ášši rávesolbmuide! Mánáid oaisilat iežaset vuoigatvuođaid ollašuvvamis Suomas" (suomagillii) Čielggadeami čoahkkáigeassu

LAPSIASIAVALTUUTETTU
Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Työn perusta on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, jonka toteutumista valtuutettu arvioi ja edistää yleisellä yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla.
Lapsiasiavaltuutettu ei ratkaise yksittäisten lasten asioita. Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen valtion viranomainen, joka on perustettu eduskunnan säätämällä lailla. Valtuutetun tehtävä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskunnallisella tasolla yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muut viranomaiset, kunnat, kirkot, järjestöt, tutkijat sekä muut lapsipolitiikan toimijat ja alan asiantuntijat.
Tärkeänä lähtökohtana lapsiasiavaltuutetun vaikuttamistyössä ovat lasten mielipiteet sekä viestit, joita valtuutetun toimisto ottaa vastaan verkkosivuillaan ja kirjeitse lapsen oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
Lisätietoja löydät lapsiasiavaltuutetun kotisivuilta:
http://www.lapsiasia.fi/perustietoa


Tietoa virtu.fi:stä